URP Nr IV/26/2015

Uchwała Nr IV/26/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 16 ust.4 Statutu Związku Powiatów Polskich Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

Powołać Pana Antoniego Pełkowskiego na delegata Powiatu Białostockiego do Zgromadzenia  Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grucuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grucuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 17-02-2015 14:19

Data modyfikacji informacji: 17-02-2015 14:19