Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr IX w dniu 25.06.2015r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr IX w dniu 25.06.2015r.

URP Nr IX/69/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok

URP Nr IX/70/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2014 rok

URP Nr IX/71/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2014 rok

URP Nr IX/72/2015 w sprawie powierzenia Gminie Łapy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej

URP Nr IX/73/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

URP Nr IX/74/2015 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

URP Nr IX/75/2015 w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-07-2015

Data udostępnienia w BIP: 06-07-2015 11:17

Data modyfikacji informacji: 06-07-2015 11:17