Uchwały podjęte na Sesji Nr V w dniu 26.02.2015r.

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2015  rok.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2015 rok.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-03-2015

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2015 14:26

Data modyfikacji informacji: 06-03-2015 14:26