URP Nr XIV/90/2015

Uchwała Nr XIV/90/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 22 października 2015 roku

 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego

 na lata 2015 - 2019.

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Podpisała: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 12-11-2015 11:10

Data modyfikacji informacji: 12-11-2015 11:10