Uchwały podjęte na Sesji Nr IV w dniu 29.01.2015r.

Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr IV w dniu 29.01.2015r.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Łapach.

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2015 roku.

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania delegata Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Polskich.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-02-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 14:25

Data modyfikacji informacji: 12-11-2015 11:11