URP Nr IV/18/2015

 

 

Uchwała Nr IV/18/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

 

Na podstawie art. 38a ust.5 pkt 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm..) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rada Powiatu Białostockiego deleguje do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych:

  1. Pana Jana Kaczana,
  2. Pana Jana Gradkowskiego.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 15:06

Data modyfikacji informacji: 13-02-2015 15:06