Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr VII w dniu 23.04.2015r.

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Białostockiego w Związku  Powiatów Województwa Podlaskiego.

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2014 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2015-2017”.

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia  Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-05-2015

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2015 09:07

Data modyfikacji informacji: 05-05-2015 09:07