URP Nr IV/19/2015

Uchwała Nr IV/19/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.

 

 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014.

 

§ 2

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2014 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk-Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2015 15:04

Data modyfikacji informacji: 13-02-2015 15:04