Uchwały Rady Powiatu podjęte na Sesji Nr VIII w dniu 28.05.2015r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu.

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin i Poświętne.

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.

Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Czarna Białostocka.

Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Katarzyna Anuszkiewicz

Opublikował: Katarzyna Anuszkiewicz

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-06-2015

Data udostępnienia w BIP: 09-06-2015 13:15

Data modyfikacji informacji: 09-06-2015 13:15