Uchwała Zarządu Powiatu Nr 657/2004

UCHWAŁA Nr 657/ 2004

Zarząd Powiatu Białostockiego

z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur przetargowych na zadania związane z modernizacją dróg powiatowych.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Wyraża się zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na zadania:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 03603 Poświętne - Gabrysin w m. Liza Stara w km 12+040 ÷ 12+867.

Budowa drogi powiatowej Nr 03316 Łaziuki - Żuki od km rob. 0+000 do km rob. 2+450. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.1 do projektu budżetu powiatu na 2004 rok, przyjętego Uchwałą nr 511/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15.12.2003r.

Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Ewa Słojewska-Zaręba

Członek Zarządu - Bogdan Zdanowicz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 14:52

Data modyfikacji informacji: 04-04-2005 12:43