Uchwała Zarządu Powiatu Nr 636/2004

UCHWAŁA Nr 636/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 stycznia 2004 roku

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w przypadku jego nieobecności w szkole

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Białostockiego wyznacza Panią Joannę Jaworską - Micun - nauczyciela w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej do zastępowania Dyrektora - Pani Anny Matląg, w przypadku jej nieobecności w szkole.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 10:39

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 10:27