Uchwała Zarządu Powiatu Nr 639/2004

UCHWAŁA Nr 639/2004

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 15 stycznia 2004 r.

w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/58/99 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 października 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W projekcie budżetu powiatu na 2004 rok, przyjętym uchwałą Nr 511/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 grudnia 2003 w sprawie projektu budżetu powiatu na 2004 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 56 701 079 zł

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 001 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wyniesie 56 586 873 zł.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3

§ 3

Niniejszą uchwałę przedkłada się:

Radzie Powiatu Białostockiego.

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 14:39

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 14:32