Uchwała Zarządu Powiatu Nr 640/2004

UCHWAŁA Nr 640/2004

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 15 stycznia 2004 roku

w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Zespołu Szkół w Michałowie środki trwałe stanowiące mienie ruchome Powiatu:

- kocioł wodny typ KZ-5, nr ewid. III/310/175, wartość początkowa 12.626,28 zł oraz części zamienne do kotła wodnego KZ-5.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Wiesław Pusz

Wicestarosta - Damian Raczkowski

Członek Zarządu - Romuald Wiszniewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 15:26

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 15:20