Uchwała Zarządu Powiatu Nr 681/2004

UCHWAŁA NR 681/2004

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń i części przynależnych, wraz z oddaniem ułamkowej części nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący: Damian Raczkowski

Członkowie: Celina Grażyna Wojciechowska

Czesław Bartoszewicz

Krystyna Anna Orłowska

radca prawny

§ 2

Komisja przeprowadzi ustny przetarg nieograniczony w celu wyłonienia nabywcy lokalu mieszkalnego nr 9 oraz pomieszczeń i części przynależnych, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, położonym przy ul. Goździkowskiej 18 w Łapach, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 801/9401 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2018 ha, o numerze geodezyjnym 715/3.

§ 3

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu oraz ustalenie wysokości

postąpienia.

2. przeprowadzenie przetargu i ustalenie nabywcy - osoby, która osiągnie najwyższą cenę.

§ 4

Komisja sporządzi protokół z przetargu, będący podstawą do zawarcia stosownej umowy.

§ 5

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych, Komisja Przetargowa przedstawi Zarządowi swoje stanowisko co do ceny wywoławczej w drugim przetargu.

§ 6

Po rozstrzygnięciu przetargu, Komisja rozwiązuje się.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiesław Pusz - STAROSTA

Damian Raczkowski - WICESTAROSTA

Ewa Słojewska-Zaręba - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Zdanowicz - CZŁONEK ZARZĄDU

Romuald Wiszniewski - CZŁONEK ZARZĄDU

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 15:00

Data modyfikacji informacji: 02-03-2005 14:56