Protokół Nr LI/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

 

 

Protokół Nr LI/2017

z obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

w dniu 30 listopada 2017 r.

w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady LI sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 30 listopada 2017 roku o godzinie 900 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie powitał członków Zarządu, wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

W obradach L sesji Rady Powiatu Białostockiego wzięli udział zaproszeni goście:

 • Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego,
 • Pani Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego,
 • Pani Jolanta Niewińska - Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
 • Pan Wacław Muszyński,
 • Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 • Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji,
 • Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 • Pani Hanna Tołłoczko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 • Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
 • Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
 • Pana Marka Jędrzejewskiego – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku,
 • Pana Tadeusza Jastrzębskiego – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • Pani Dorota Kolenda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Beata Sikora – Główny Księgowy w SP ZOZ w Łapach,
 • Pani Jolanta Gadek – Dyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku,
 • Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

     Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził,iż na podstawie listy obecności w obradach uczestniczy 26 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

W obradach L sesji Rady Powiatu Białostockiego uczestniczyli: Pan Andrzej Babul, Pani Danuta Maria Bagińska, Pani Maria Busłowska, Pan Jacek Mariusz Bejm (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pani Bożena Bieryło, Pan Antoni Bogdan, Pan Roman Czepe, Pani Jolanta Den (Wicestarosta Powiatu Białostockiego), Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jan Gradkowski, Pani Anna Grycuk, Pan Jan Kaczan (Członek Zarządu), Pan Paweł Kondracki, Pan Michał Kozłowski, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Zdzisław Łukaszewicz (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego), Pan Antoni Pełkowski (Starosta Powiatu Białostockiego), Pan Jan Bolesław Perkowski, Pan Wiesław Pusz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Henryk Suchocki, Pan Jarosław Wądołowski oraz Pan Zenon Żukowski (Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego).

 

Nieobecna była: Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Na początku chciałbym tak bardzo uroczyście podziękować Panu Dyrektorowi Wacławowi Muszyńskiemu za długoletnią pracę, za jak pamiętam był zawsze, zawsze był z nami, na różnych szczeblach, ale zawsze z nami. Tutaj należą się głębokie ukłony. Myślę, że kilka słów Pan Starosta powie, chciałbym aby mieszkańcy Supraśla również się wypowiedzieli, nasi Radni”. 

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, chciałbym w imieniu własnym i Zarządu Powiatu Białostockiego podziękować Panu za ponad chyba już 40 lat pracy. Pracy na rzecz przede wszystkim Miasta Supraśl, bo w dużej mierze, czy przede wszystkim Pańska praca była związana z miastem Supraśl, pracy na rzecz Powiatu Białostockiego. Chciałbym podziękować za, można bez przesady powiedzieć wybudowanie szkoły, za te wszystkie lata, dobre lata co tam się działo. Zdaję sobie sprawę, że nie do końca radosne jest to Panu, kiedy na zakończenie pracy zawodowej jest tak, że trochę Pańskie dzieło może Pan traktować zostało zniszczone, zaprzepaszczone, czy inaczej to nazwać. Inaczej jestem przekonany, że jeśli nie szkoła, a różne przyczyny były tego, że szkoła została zlikwidowana, ten majątek, ta Pańska praca będzie zwielokrotniona, będzie właściwie wykorzystana. Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch, trzech lat będzie Pan mógł spokojnie patrzeć na to co w tym miejscu sie dzieje. Jak ono kwitnie i jak ono się rozwija. Chciałbym Panu podziękować za te lata i życzyć przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i żeby Pan się cieszył każdą chwilą, którą Panu dano i w imieniu nas wszystkich wręczyć Panu pamiątkowy grawer ton. Pan Przewodniczący też coś ze sobą ma. Panu jest wiadome, a Państwu powiem, że dodatkowo Zarząd zadecydował, ażeby pamiątkowy duży zegar stojący został Panu Muszyńskiemu przekazany na pamiątkę po powiecie białostockim. Dziękuję i wszystkiego najlepszego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, w zasadzie to tylko zapowiedziałem, bo będę mówił o przyjemniejszych rzeczach. Będę mówił o tym, że Pan przede wszystkim był nauczycielem, że Pan był długoletnim Dyrektorem Technikum Mechanizacji Rolnictwa, gdzie Pana uczniowie są w całej Polsce. Między innymi pracowałem z Pana uczniem, bardzo solidnym człowiekiem i to Pana wychowanek, on bardzo ciepło o Panu mówi. Dziękuję również za to, że był Pan Dyrektorem Centrum Edukacji i że Pan sprostał temu zadaniu. To, że pobudował Pan szkołę, to głównie Pana zasługa, że te nowe mury, które tam powstały były. To, że taki jest finał tej szkoły, to nie od Pana zależno, gdyby od Pana zależało, to jestem przekonany, że ona by „kwitła”, ale demografia, sama demografia tak do tego doprowadziła. Powiem tak, widzę same pozytywy o tak i niech tak zostanie Panie Dyrektorze. Wszystkiego dobrego”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, życzę przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze”.

 

Pan Wacław Muszyński: „Dziękuję bardzo”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz - Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, my jako Radni z Gminy Supraśl, Heniek i ja oraz myślę, że Michał Kozłowski też chcemy się przyłączyć do tych podziękowań. Sam osobiście też chce podziękować jako uczeń, bo to był mój wykładowca rysunku technicznego w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w którym zostałem absolwentem, tam zdałem maturę. Bardzo miło i ciepło wspominam Pana Dyrektora, potem Kierownika warsztatów, a potem Dyrektora tego budowniczego obiektu i tej całej szkoły. Przede wszystkim to był Dyrektor szkoły, a to są ludzie, nie obiekty, tylko ludzie. Stworzył fajny zespół, fajną atmosferę, ta szkoła promieniowała na całe Województwo Podlaskie. Uczyło się tam w szczytowych momentach 750 osób, ta szkoła wniosła wkład w edukację w Podlasiu i w Polsce, ogromy wkład. Gratulację, myślę, że  z takim dorobkiem pięknie jest odejść na emeryturę. Dziękuję”.

 

Pan Henryk Suchocki - Radny Powiatu Białostockiego: „Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że Pan Dyrektor Muszyński jest moim drugim szefem. Przez 10 lat pracowałem jako nauczyciel i chciałem powiedzieć, tak nawiązując do tej szkoły, że zespół, który tam pracował, gdy szkoła już się rozpadała to Pan Dyrektor jest wszędzie ceniony, poszła „fama”, że to są ludzie, którzy wszędzie dają sobie radę i są bardzo cenieni.  Nie ważne, czy są to humaniści, czy ludzie od przedmiotów technicznych, na terenie Supraśla i Białegostoku nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Chciałbym powiedzieć, że zacząłem pracę w specyficznym roku dla Pana Dyrektora, bo we wrześniu 1989 r., zaczęły się zmiany i Pan Dyrektor tym zmianom sprostał i atmosfera była dobra. Dziękuje bardzo Panie Dyrektorze”.

 

Pan Wacław Muszyński: „Szanowni Państwo, tak się składa, że okres 45 lat pracowałem w tej szkole. Rozpoczynałem na różnych stanowiskach, ale moją pasują zawsze było to, żeby coś robić, budować. Były różne sytuacje, zazdrość, zawiść, bo mi się w życiu zbyt dużo udało rzeczy zrobić. Dlatego uważam, że naprawdę to co robiłem raczej starałem się robić w miarę możliwości dobrze. Miałem wsparcie w postaci mojej żony, która nigdy mi nie wypominała, że na czas nie wracam. Ostatni ten tydzień czasu przed zakończeniem już to faktycznie zmuszano mnie do zrezygnowania z tego wysiłku i niestety położenia się do szpitala. Dlaczego tak późno zacząłem to robić, ale drodzy Państwo - człowiek to nie jest rzecz. Jeśli kiedyś były zawody międzynarodowe, czy ogólnopolskie, to musiałem sprostać tym zadaniom i tutaj się trochę przeciągnęło, bo poszła „fama”, że „BUKOWISKO” sprzedane, był pewien okres martwy, ale jakoś tam jeszcze została przywrócona ta umowa i dzięki temu nie było tych długów. Często słyszałem takie stwierdzenia, że „BUKOWISKO” jest nieopłacalne, nie będę się tutaj rozwodził i nikogo nie chce oskarżać, broń Panie Boże, bo nie miejsce i nie pora na to jest. Jedną rzecz mogę stwierdzić, że to co zgromadziłem w postaci pracy, nowego sprzętu, ci co byli 20 lat temu, jakby popatrzyliby na ten Internat i teraz to załamaliby ręce. Jak można było tak budować, ale miałem ludzi którzy poświęcali swój czas i coś tam zrobili. Dlatego nie przedłużając, bo nie ma sensu mówić o tych innych nie przyjemnych rzeczach, bo i takie sytuacje były. Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę, za wyrozumiałość, za mój „niewyparzony język”, ale z drugiej strony mój kiedyś przełożony, kiedy zaproponował mi stanowisko dyrektora, a akurat były te przemiany, ja mówię: „że nie pasuję na te stanowisko jeszcze, ponieważ jestem takim człowiekiem jakim jestem wierzącym, praktykującym i po co Pan będzie miał tu z tego tytułu tylko kłopoty”. Powiedział mi tylko jedną rzecz, którą zapamiętałem do końca życia chyba, zapamiętam – mówi: „słuchaj, że ty chodzisz jak kot własnymi drogami to ja o tym wiem, ale też wiem, że mi nigdy noża w plecy nie wsadzisz” i tak było. On został dyscyplinarnie zwolniony, zabrakło mu 3 miesięcy do emerytury, ja go wtedy też poratowałem, przyjąłem i w każdym bądź razie przez okres 5 lat niektórzy ze mną nie rozmawiali, „jak komucha przyjął do pracy na okres  tych kilku miesięcy”. Proszę Państwa mam jeszcze taką jedną prośbę być może, ponieważ czasy się zmieniają, poglądy też, miała być robiona izba pamięci szkoły. Akurat byłem w ubiegłą sobotę na spotkaniu absolwentów, którzy 40 lat temu zdawali maturę i zaproponowali mi ażebym to robił. Ten biały domek, który jest na „Sprząśli”, tam taki sobie mieszka pijaczynka, którego od kiedyś tam burmistrz tam go ulokował przed wyrokiem sądu, potem on wygrał tę sprawę, ale ten delikwent został. Tam są dzieci, młodzież, on stale pijany jest i uważam, że nie wiem, czy nie należałoby wystąpić do Pana Burmistrza, bo ja kiedyś wystąpiłem to powiedział: „twoja sprawa co z nim zrobisz”. Tam można byłoby zrobić tę izbę pamięci, ponieważ w zasadzie 95 % młodzieży tam pracowało, w tym ogrodzie i każdy tam doskonale pamiętał, że musi swoją działkę obejść. Jeśli to byłoby możliwe to bardzo dobrze, jest masa materiałów z których można byłoby skorzystać. Nie przedłużając jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu Przewodniczącemu za zaproszenie Panu Staroście, wszystkim Radnym, którzy mnie wspierali, czasami nogi podstawiali, ale to jest dobre, że pamięć ludzka jest ulotna i te złe rzeczy się mijają, a pamięta się tylko o tych dobrych. Dziękuję bardzo”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękujemy bardzo, Panie Dyrektorze niech Pan pamięta same dobre rzeczy które tu były, bo to jest Pana całe życie”. 

 

Przewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poinformował, iż porządek dzienny LI sesji Rady Powiatu Białostockiego został przesłany Radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi.

 

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o:

 • Wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 164/21 położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego”.

 

 • Wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017”.

  Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Zostały wniesione przez Zarząd Powiatu Białostockiego autopoprawki”.

 

 • Wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027”.

     Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego poprosił o:

 

 • przesunięcie punktu 14, jako punkt 2a.

  Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego „Aby Pani Dyrektor mogła wykonywać swoje obowiązki w Szpitalu, a nie spędzać z nami czas”.

 

 • zdjęcie z porządku obrad punktu 11.

 

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 10 głosach „za” oraz 14 głosach „wstrzymujących się” nie wprowadziła do porządku obrad, punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 164/21 położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Punkt został wprowadzony jako”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Punkt został odrzucony”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Nie przeszedł, ponieważ większością się zmienia, powinno być 14 głosów, a nie 10. Dziękuję”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy jest Pani Mecenas?”

 

Pani  Jolanta Niewińska – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym w Białymstoku: „Tak, ten wniosek nie przeszedł, ponieważ wymaga bezwzględnej większości głosów, czyli 14”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Przepraszam za pomyłkę. W związku z opinią Pani Mecenas ten punkt nie przechodzi do porządku obrad”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” wprowadziła do porządku obrad, punkt 4a: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Pan Radny Perkowski uzasadnił zmiany odnośnie przesunięcia punktu i rzeczywiście jest to logiczne, ale nie uzasadnił dlaczego wnioskuje Pan o zdjęcie 11 punktu dotyczącego przyjęcia stanowiska w sprawie „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Jest to bardzo istotne, dlatego chciałabym prosić o uzasadnienie. Dziękuję”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Pani Wicestarosto, odpowiadając na te pytanie, potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, żeby zapoznać się z tymi kryteriami. Uważamy, że nie każdy ma świadomość na czym te kryteria polegają. Dostaliśmy gotowe, opracowane stanowisko i chcemy popracować nad tym tez jako kluby, może jako Komisja Infrastruktury Technicznej  bardziej się nad tym pochylić tematem. To stanowisko oczywiście jest potrzebne i podejmiemy takie, ale może na następnej sesji, bo już jak rozumiem najbliższa ocena wniosków będzie w przyszłym roku najprawdopodobniej. Do tego czasu jeszcze zdążymy z naszym stanowiskiem, aby było dobre, zgodne i opracujemy te stanowisko”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dziękuje za deklarację, że państwo pochylicie się i takie stanowisko przyjmiecie, bo w przeciwnym razie jest to nielogiczne. Można byłoby traktować, jako działanie na niekorzyść Powiatu Białostockiego. Poczekałem, bo gdybyście Państwo, czy nie byłoby tej deklaracji, że takie stanowisko będzie przyjęte to byśmy jako Zarząd Powiatu Białostockiego na najbliższym posiedzeniu taką treść uchwały Zarządu podjęli i rozesłali też do odpowiednich miejsc. Natomiast jeśli jest deklaracja, że na następnej sesji nad tym będziemy dyskutować, to uważam, że Zarząd nie będzie żadnych na ten czas ruchów robił”.   

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że nie można jakby deklarować, że będzie przyjęte. Na pewno będzie zgłoszone, natomiast poddamy to pod osąd Radnych. Prawdopodobnie tu chodzi o to, aby stanowisko było konstruktywne, jeżeli nie tak, to co proponujemy, a nie tylko, że nie”.

 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym podziękować za postawę Zarządu i Pana Starosty. Dziękuję”.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 23 głosach „za” zmieniła numerację punktu 14 porządku obrad jako punkt 2a.

 

Rada Powiatu Białostockiego przy 14 głosach „za” oraz 8 głosach „wstrzymujących się” zdjęła punkt 11 z porządku obrad.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przedstawił zebranym porządek obrad wraz ze zmianą:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

2a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027.

5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

6. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

7.Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

13. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

14. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Ad 2a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, co stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach  przedstawiła zebranym Radnym informacje w formie prezentacji multimedialnej co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, bardzo dziękuje za przeniesienie naszego punktu. W woli wyjaśnienia dopowiem, że musimy dzisiaj dostarczyć kilka dokumentów ważnych i do Ministerstwa w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska, a także przy okazji poinformuje Państwa, że otrzymamy dofinansowanie w ramach „Programu Współpracy Polska – Litwa” w wysokości 96 000 zł. To jest taki „miękki” projekt i też do dzisiaj musimy złożyć dokumenty do sekretariatu techniczne, także bardzo dziękuję za przeniesienie tego punktu. Jeżeli chodzi o „Program Naprawczy” to krótko, dosłownie kilka słów. Przedstawienie „Programu Naprawczego” i poddanie go pod ocenę Rady wynika z ustawy o działalności leczniczej, która nałożyła na nas taki obowiązek, ponieważ generujemy jako szpital stratę. Przygotowałam kilka slajdów, które będą uzupełnieniem tego dokumentu, które Państwo otrzymaliście. Tak wyglądają przychody o koszty w Szpitalu w Łapach na przestrzeni lat, to są lata 2008 – 2016. Od 2013 roku trochę sytuacja kształtowała się niekorzystnie, bo przychody zaznaczone tutaj kolorem niebieskim. Koszty zaczęły się troszeczkę rozjeżdżać. W tej chwili trend jest nieznacznie odwrócony, ale oczywiście dalej sytuacja jest ciężka. Tu jest nałożony jeszcze na poprzedni wykres plan na 2017 rok, on wygląda na dzień dzisiejszy w ten sposób. Natomiast zgodnie z wczorajszą deklaracją Dyrektora Oddziału Funduszu, bo wczoraj mięliśmy takie spotkanie z Dyrektorem, być może będą jeszcze opłacone jakieś nadwykonania, być może ta sytuacja nieznacznie się poprawi. W związku z powyższym wynik finansowy w tych latach 2008-2016 kształtował się w sposób następujący: od 2009 roku w zasadzie obserwowaliśmy cały czas pogarszanie się sytuacji finansowej szpitala. W tej chwili plan jest taki, że zakończymy rok ze strata 2 300 000 zł. Być może jeszcze troszeczkę poprawi się ta sytuacja za chwilę. To jest w tej chwili właśnie 2 100 000 zł. Zobowiązania również w latach 2008-2016 wyglądają w ten sposób- na czerwono są zaznaczone wymagalne i może tutaj pokażę te wymagalne, one na dzień 30 września 2017 roku kształtują się w wysokości około 1 000 000 zł. Teraz w Łapach w ramach rozbudowy i tego co w ramach dotacji, które otrzymujemy. To dla przypomnienia – budynek główny, ulica Korczaka, na dole po prawej budynek administracji i nasza ulica Piaskowa – z zewnątrz wygląda niekorzystnie, ale przypomnę, że zaczęliśmy tam udzielać świadczeń w zakresie rehabilitacji od 1 października, więc wnętrze wygląda już trochę inaczej. Oczywiście staramy się tu pozyskać środki na termomodernizację i wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego na nasze zapytanie, że najprawdopodobniej będzie możliwość złożenia projektu w ramach termomodernizacji. Harmonogram w tej chwili jest ustalany, kryteria opublikowane, więc najprawdopodobniej będziemy się starali o uzyskanie dofinansowania na tę termomodernizację. Oczywiście w ramach tych 15 000 000 zł, które otrzymaliśmy rozpoczęła się budowa, na dzień dzisiejszy już troszeczkę bardziej jest zaawansowana niż to, co Państwo widzą na tym zdjęciu po prawej. Jest już prawie pierwsze piętro postawione, ale dynamika jest bardzo duża i to, co na dole Państwo widzą, to tak obserwujemy codziennie, firma po prostu buduje. Otrzymaliśmy po drodze kilka dotacji i dzięki Państwu zrobiliśmy – tak wygląda nasza nocna i świąteczna opieka zdrowotna, po prawej stronie na górze w trakcie remontu, na dole widzą Państwo gabinet lekarski, zabiegowy, poczekalnie pacjentów już wyremontowaną, doposażoną. Tam przyjmujemy pacjentów od 1 października tego roku. Otrzymaliśmy dotacje na rehabilitację – tu dodam, że nie ma jeszcze pieniędzy, które otrzymaliśmy z Gminy w wysokości 25 000 zł też na sprzęt, na doposażenie oddziału rehabilitacji, tzn. Piaskowej. Tak wygląda ten sprzęt na dole, po prawe, to taki sprzęt którym dysponowaliśmy i warunki w jakim była udzielana rehabilitacja do tej pory. Musieliśmy wyremontować i doposażyć sale gimnastyczne, ten sprzęt sukcesywnie właśnie jest dostarczany do szpitala. Tak wyglądały na przykład te kozetki po lewej nie były nawet estetyczne, w tej chwili już rzeczywiście możemy oferować pacjentom lepszą jakość świadczeń. Tutaj jeszcze w ramach tych pieniędzy prowadzimy remonty, więc jeszcze w październiku te remonty trwały i zbliżają się ku końcowi, więc całe wnętrze budynku prawie przy ul. Paskowej jest zagospodarowane. To jest zestawienie, które otrzymaliśmy od Państwa w tym roku i dalej je wykorzystujemy. Teraz szpitalny oddział ratunkowy i LPR, wspomniałam o tym, otrzymaliśmy dofinansowanie w zasadzie już pojawiliśmy się na wykazie deklaratywnych projektów. Tak jak Państwu mówiłam do dzisiaj musimy złożyć deklarację o przygotowaniu projektu. Natomiast harmonogram wygląda w ten sposób więc lata 2018-2019 i jeszcze 2020 to będzie kolejna inwestycja w Łapach, czyli budowa SPR-u i lądowiska. Przetarg na dokumentację rozstrzygnęliśmy w październiku i podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Najprawdopodobniej na początku lutego już ta dokumentacja powinna wpłynąć do nas. Otrzymaliśmy też z Gminy przypomnę pieniądze na windę zewnętrzną, będzie ta inwestycja realizowana w przyszłym roku, to jest kwota 410 000 zł. To tyle jeżeli chodzi o inwestycje, które prowadzimy w Łapach, aby jeszcze Państwu przybliżyć to, co się dzieje na linii Szpital – Fundusz, też kilka słów dosłownie jak jesteśmy finansowani przez Fundusz. Tak wyglądają wartości umów zawartych z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Funduszu w latach 2015-2016. Pomarańczowe słupki to są kwoty wyjściowe, które otrzymujemy zawsze na początku danego roku. Jak Państwo widzą one są porównywalne,
a nawet w latach 2016 -2017 mniejsze niż w 2015 roku. W trakcie jeżeli są nadwykonania w szpitalu, czy dochodzą nowe świadczenia otrzymujemy trochę więcej środków i to są te zielone słupki. Aktualnie na dzień 13 listopad nasze przychody zwiększyły się do 14 000 000 zł, ale tylko i wyłącznie z powodu nadwykonań, które generujemy w szpitalu. Tak wyglądają umowy jeżeli chodzi o 2017 rok, na dole ta tabela, więc przez pierwsze 9 miesięcy przychody z Funduszu to było 10 500 000 zł. W tej chwili na kwartał mamy 3 600 000 zł, to jest ten ostatni wiersz 3 600 000 zł. Tak wyglądają nasze świadczenia sieciowe. Przypomnę Państwu, że w sieci mamy 3 oddziały plus poradnię i w tej chwili na końcu Państwo widzą ten ryczałt 2 117 000 zł z informacji też wczorajszych z Funduszu wygląda na to, że te świadczenia sieciowe w przyszłym roku będą wyglądały tak samo. Taka sama wysokość przynajmniej wyjściowa będzie na pierwsze półrocze. To jest porównanie tego, co myśmy mieli z umów, a to co mamy w ryczałcie ostatni słupek, troszeczkę mniej niż gdyby te umowy zostały na dotychczasowym poziomie, zobaczymy jak Fundusz będzie podchodził. Przypomnę, że ryczałt jest liczony na podstawie wykonania 2015 roku, a 2015 rok nie był, jeżeli chodzi o wykonanie zbyt zadowalający w Szpitalu w Łapach. Teraz jeszcze nie wiemy dokładnie jak będzie liczony ryczałt, ale mamy nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Tutaj oczywiście mamy dodatkowe zobowiązania, które cały czas musimy realizować, w tej chwili idą rozmowy pomiędzy Wojewodą, Ministrem Zdrowia i poszczególnymi Szpitalami, bo zostaliśmy zobligowani do podwyższenia wynagrodzeń ratownikom medycznym o 400 zł od lipca tego roku i kolejne 400 zł od stycznia 2018 roku. Ryczałt dobowy w izbie przyjęć trochę nam wzrósł i teraz wspominałam Państwu o tej nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, którą realizujemy od 1 października. Tylko taka krótka mapa porównawcza – po lewej stronie, to jest obszar który zabezpieczało pogotowie Białystok do tej pory, do 1 października, a po prawej stronie na dole ta mapka to, to co zabezpieczamy jako Szpital w Łapach. Może wypadałoby się cieszyć, bo to jest mniejszy obszar, ale niestety to też jest mniejsza liczba ludności, a ryczałt na nocną i świąteczną pomoc jest liczony w zależności od liczby mieszkańców. Dzięki temu, że zmniejszył się obszar przez nas zabezpieczany, to tym samym mniejszy ryczałt otrzymaliśmy niż do tej pory pogotowie otrzymywało pieniądze. Musimy spełniać oczywiście jak składamy oferty wszystkie warunki, dlatego też przystępując do konkursu na rehabilitacje jeszcze raz podkreślę bardzo dziękuję za pomoc finansową. Musieliśmy się doposażyć i porobić pierwsze remonty, tylko zwrócę uwagę, że konkursy były ogłaszane na bardzo duże obszary. Była duża konkurencja, więc te ceny różnie się kształtują, szczegóły zostawmy na inną okoliczność. Jeszcze raz przypomnę, po lewej stronie mapa, gdzie zabezpieczamy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Fundusz twierdzi, że musiał dać nam taki obszar, natomiast w rehabilitacji w oddziale dziennym zabezpieczamy np. na trzy powiaty i miasto Białystok. Powiat Moniecki, Sokólski, Białostocki i tu można było dać większy obszar. Tak samo fizjoterapia domowa, zabezpieczamy cały Powiat Białostocki i miasto Białystok, ale radzimy sobie z tym. Nasi fizykoterapeuci dojeżdżają do Zabłudowa, Kleosina, wszędzie tam, gdzie są potrzeby i gdzie pacjenci chcą, ażebyśmy zabezpieczali. To jest to o co się troszeczkę sprzeczamy z Funduszem, może nawet za małe słowo „sprzeczamy”. Dostaliśmy właśnie na ten ośrodek dzienny, przypomnę Powiat Białostocki, Moniecki, Sokólski i miasto Białystok na ostatni kwartał tego roku 10 000,20 zł dokładnie na miesiąc. Natomiast propozycja Funduszu na 2018 rok wynosi tak jak Państwo widzą odrobinkę mniej nawet. W tym ośrodku dziennym niestety zatrudniamy 14 osób, więc nawet minimalne wynagrodzenie przeliczymy od stycznia to trochę nam brakuje miesięcznie. To jest sytuacja, gdzie musimy dokładać mimo, że mamy umowę. Dylemat zawsze czy podpisywać takie warunki, czy nie, ale wychodzę z założenia, że najważniejszy pacjent, zrealizujemy, wierzymy w obietnice Funduszu, że będzie lepiej. Tak generalnie wygląda nasz kontrakt na rehabilitację leczniczą. Pierwsza kolumna, tam gdzie pisze „wartość”, to jest ta wartość, którą mieliśmy na kwartał tego roku, natomiast propozycja Funduszu jest w kolumnie oznaczonej czerwonymi kolorami, ale to jest propozycja półroczna, więc jeżeli byśmy tę umowę teraz kwartalną przeliczyli razy 2 i porównali do propozycji Funduszu na półrocze, to dostaliśmy odrobinę mniej. Natomiast wykonanie, które robimy w zakresach rehabilitacji, to jest te 548 000 zł na dzień 13 listopad, więc troszeczkę nadwykonań generujemy, to jest oddzielna umowa nie ryczałtowa, więc też mamy nadzieję, że skoro Fundusz ogłasza, że będzie płacił za nadwykonania, że tutaj też nam troszeczkę za te nadwykonania zapłaci. To jest nasza specjalistyka tzw. poza sieciowa, czyli poradnia ginekologiczna i poradnia laryngologiczna. Tu podobna sytuacja- umowa na ten kwartał to pierwsza kolumna, przeliczona razy dwa, czyli półrocze 171 000 zł, otrzymujemy propozycję z Funduszu 165 000 zł, a nadwykonań jest na prawie 200 000 zł. Tu też ta sama sytuacja – nadwykonania, chemio dializoterapia podobnie, bo przypomnę realizujemy dializy i tutaj na przykład Fundusz bardzo podkreśla, że zwiększył cenę osobodnia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym. Jeżeli popatrzymy to rzeczywiście ta cena z 78 zł wzrosła do 80 zł propozycja Funduszu. W związku z powyższym dostaliśmy mniej świadczeń, bo w umowie do tej pory było 7 728 osobodni, a w umowie w tej chwili mamy 7 240. Trochę też nam tutaj brakuje, zobaczymy co będzie dalej. To wszystko, dziękuję Państwu bardzo”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam tylko jedną prośbę, czy moglibyśmy tę prezentacje w wersji elektronicznej dostać? Tę, co Pani tutaj przedstawiała?”

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Tak, właśnie zgrałam na pulpit i Panie już mają”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dużo się mówi o remontach, te remonty robią pracownicy szpitala, czy tylko firmy zewnętrzne wyłaniane w jakiś tam sposób?”

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Staramy się, aby to robili pracownicy, do tej pory robili pracownicy. Dlatego ta rehabilitacja trochę przedłużyła się w czasie, bo mamy ograniczone możliwości, a nocna była priorytetem, bo od 1 października musieliśmy ruszyć z nocną. Tam pomieszczenia zupełnie nie były wykorzystywane, trzeba było budować ścianki działowe. Tak, nasi pracownicy”.

 

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektor, mam pytanie, bardzo zaniepokoił mnie fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył ilość łóżek w Zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym. Czym to jest spowodowane? Zmieniła się jakaś polityka? Czy może Fundusz uznał, że społeczeństwo nasze młodnieje, nie starzeje się? Czy może kolejki się zmniejszyły? Z tego co wiem, to takie zapotrzebowanie jest ogromne
i bardzo to mnie martwi, że właśnie takie działanie odwrotne w tej chwili następuje”.

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Tutaj występują trochę sprzeczności w działaniach i w tym co Fundusz mówi. Z jednej strony mam pytania, czy nie chcielibyśmy poszerzyć Zakładu opiekuńczo - pielęgnacyjnego o kolejne łóżka, a z drugiej strony otrzymujemy taką propozycję, tak jak mówię i słyszeliśmy to na Komisji Zdrowia oraz wczoraj na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, że to jest tylko wyjściowa propozycja, że muszą przeanalizować i na pewno będzie lepiej. Dyrektorzy nie powinni być niezadowoleni, więc mam nadzieję, że to będzie w trakcie roku uregulowane”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuje, Pani Dyrektor, umowy z NFZ-tem mamy zwiększone, może nie umowy, ale wychodzimy z NFZ-tem na większą kwotę i Pan Dyrektor mówił o tym, ale dobrze byłoby odnieść się do szczegółów. Kiedy mówią 2 300 000 zł, bodajże, to od razu mówią: „no tak, ale pielęgniarki też w to wchodzą”. To jest oczywiście pieniądz znaczony, więc wtedy jest 1 800 000 zł. Czy mogłaby Pani się odnieść do tego, do tej tabelki, do listopada, jaki mamy w tej chwili kontrakt? Jakie pieniądze z NFZ? Z czego wynika wzrost? Przyszły rok znowu zaczynamy od niskiego poziomu, bo wiadomo, że jakieś nadwykonania zostały opłacone itd. To zwiększenie w 2017 r. to jest sztuczna kwota i chcielibyśmy to dobrze zrozumieć, bo NFZ posługuje się tą cyfrą,  że dostaliśmy 1 800 000 zł więcej. Widzimy nawet w tej tabelce, którą przekazano, wciąż szpital w Kolnie ma o 2 000 000 zł więcej, a inni dużo więcej. Powiat kolneński ma 38 000 mieszkańców, to powinno gdzieś być sytuowani jak my, na tym poziomie? Ciekawi mnie też kwestia związana z ZPO, bo za ubiegły rok mieliśmy z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego stratę prawie 300 000 zł. W tym roku za półrocze wynika, że ZPO ma wynik finansowy minus  60 tys. Z czego to wynika? Czy z lepszego kontraktu? Jak będzie na koniec roku, jeśli chodzi o ZPO? Wynik samego ZPO, bo myśmy mówili, że to jest strata, to jest oczywiste z tym, że z ZPO jest ten problem, że o ile być może niektóre oddziały w przyszłości uzyskają zwiększenie kontraktu, tam jednak wchodzi jakaś specjalistka, usługi może są bardziej wyceniane. W ZPO one nigdy nie będą bardzo oceniane. Wydaje mi się gdzieś tam na końcu jest ta usługa, jeżeli chodzi o tę płatność. Więc te dwie rzeczy, czyli z czego wynika, że mamy te 1 800 000 zł? Czy jakoś oni liczą, a z pielęgniarkami 2 300 000 zł, proszę mnie poprawić czy więcej. Jak to będzie w przyszłym roku? Bo te rozmowy będziemy przecież prowadzić. I czego się spodziewać na koniec roku i na przyszły rok jeżeli chodzi o ZPO?”

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „To może zacznę od ZPO. ZPO przynosi straty, ale one nie są już takie wysokie jak wcześniej. Trochę przyjęliśmy inne rozwiązania organizacyjne w tym zakresie. Jeżeli pacjent wymaga leczenia, bo czasami zdarza się, że niestety wymaga leczenia przenosimy na oddział chorób wewnętrznych i wtedy dodatkowe pieniądze otrzymujemy, ale w tym czasie zmienia się stawka oczywiście osobodnia w ZPO, ale staramy się koordynować w miarę możliwości posiadanych miejsc w ZPO. To, że wzrosła stawka osobodnia, to bardzo dobrze, bo tam przypomnę Fundusz tylko częściowo płacił, jak Państwo widzieli te 78 zł do osobodnia dopłaca, a resztę powinien dopłacać pacjent. Ta reszta w przypadku pacjentów, którzy wymagają pobytu w ZPO to jest niewielka. Najczęściej są to pacjenci, którzy mają niskie dochody, niskie emerytury czy renty, czy nawet zasiłki. To jest problem wszystkich ZPO, że to jest niedofinansowanie chyba wszędzie, bo raczej ta osoba, która troszeczkę ma większe doposażenie wymaga opieki długoterminowej nie trafia do takich zakładów, a raczej rodziny same wtedy prywatnie opiekują się takimi pacjentami. To jest ten problem, że niestety te dofinansowanie ze strony pacjenta jest niewielkie. Być może z tego wynika to, że Fundusz podniósł stawkę osobodnia i to jest dobra informacja, ale tak jak mówię, tak jak wczoraj nawet Dyrektor Funduszu tłumaczył na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, wyjściowo muszą zbilansować się. Nie wiem, czy tam Państwo zwrócili uwagę, prawie tą samą kwotę dostałam, czyli oni kosztem wzrostu osobodnia zmniejszyli mi liczbę na razie jednostek rozliczeniowych. Być może to w trakcie, mam taką nadzieję, bo raczej nie było problemów z ZPO, będzie to regulowane. Tak Dyrektor Kuźmicki wczoraj deklarował, że Dyrektorzy na pewno mogą spać spokojnie, nie będzie tak źle, że szpitale publiczne są preferowane, oni wrócili ze spotkania
z centrali, na pewno będzie to regulowane. Na razie wierzymy w tę deklarację. Nic więcej, żadnych szczegółów nie znamy, więc raczej moje doświadczenie uczy, że ZPO nie powinno być potem problemem, jeżeli będziemy mieli więcej pacjentów, czyli na tych 42 łóżkach. Natomiast wracając do tych pieniędzy, które wpływają do szpitala, oczywiście tak, na „pielęgniarki” otrzymujemy dodatkowe pieniądze i one są w przychodach naszych i w kosztach. Czyli jak pokazujemy, że wzrosły koszty o 1 000 000 zł, to proszę pamiętać, że tam na pewno 700 000 zł na dzień 31 października to np. pielęgniarki, same podwyżki, ale tam ta kwota jest też w przychodach i to rzeczywiście fałszuje trochę dane, bo ciągle podwyższa nam to co mamy w kontrakcie. W 2015 roku nie było pielęgniarek jeszcze, więc te kwoty jak nawet porównujemy, wydaje się, że wzrost to żaden wzrost, to taki papierowy wzrost kosztów i przychodów. Faktyczny jest rzeczywiście w nadwykonaniach. Niestety mamy z jednej strony dobrze, bo Fundusz nam płaci, ale wcześniej generuje koszty, nie płacę wierzycielom, odsetki i mogę się spodziewać, że zapłacą. Tak jest to uznaniowe. Częściowo już nam zapłacono za nad wykonania, nie wiele może zostało tych nas wykonań z tych umów jak to mówię sieciowych. Tutaj już nikt nie mówi o tym, że będą nadwykonania opłacone w ramach sieciowych świadczeń. Tylko wszyscy też podkreślają, że na przyszłość budowanie ryczałtów polega na tym, że też te nadwykonania były generowane. Ministerstwo Zdrowia przygotowało takie rozwiązania bazujące na wzorach, na przyszły rok będzie obowiązywać 13 wzorów dotyczących liczenia ryczałtu sieciowego. Zwłaszcza na drugi okres rozliczeniowy. Te wzory są uzależnione od nadwykonań i nie wykonań w skali całego oddziału Funduszu. Poprosiłam Fundusz o takie dane globalne w ramach dostępu do informacji publicznej, otrzymałam je z całego oddziału naszego Funduszu. To musze podstawić do wzoru i będzie wtedy wiadomo jak będzie się Fundusz zachowywał jeżeli chodzi o wzory. Chcemy zrobić sobie takie symulacje. Otrzymałam już tę informację, ale jeszcze nie policzyliśmy. Tam jest też taki „myk”, że Fundusz może jeżeli będzie za dużo nadwykonań zmniejszać cenę, tak jak zwykle, ale to jest kilkanaście wzorów, które będą to regulowały. Na razie te nasze wzrosty wynikają z nadwykonań. Nie powiem, żebyśmy na tym, tzn. nie tracimy, bo w przypadku kiedy inne przedmioty maja wyższe kontrakty i mają nie wykonania i nadwykonania to Fundusz przede wszystkim reguluje te niewykonania z nad wykonań, które się pojawiają. My takiej sytuacji nie mamy, nie mamy takiego komfortu. U nas nie wykonania w tym roku za 9 miesięcy wynosiło ok. 44 000 zł i to w takich świadczeniach nie związanych z siecią. Rzeczywiście Fundusz uregulował trochę, pozwolił nam wziąć te pieniądze, ale to drobne. My nie mamy tego komfortu, że generujemy nie wykonania”.

 

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Rozmowa z Panem Dyrektorem Olesińskim wykazała, że obszary do konkursów są bardzo uznaniowe, albo uznaniowe. O czym wiedzieliśmy, ale przynajmniej usłyszałem to publicznie. Ciekawi mnie zatem, co możemy podpowiedzieć w przyszłości, albo już teraz co do kontraktowanych zakresów, w kontraktowanych usługach, w określonych zakresach obszarowych, ale i w przyszłości. Nie wiem, w jakich usługach możemy jeszcze startować, ale możemy się kłócić z NFZ co do obszarów. Wiadomo, do czego zmierzamy. Ciągle nawiązujemy do obszarów całego powiatu, ale też wiemy, że pewne usługi mogą być dzielone, to jest oczywiste. Nie chcemy, bo takie usługi trudne, kosztowne, chociażby ze względu na transport, będą na dużym obszarze, a te, które są dla nas opłacalne, będą na bardzo małym obszarze. Bo będą „wyrywane” przez Białystok, czy przez podmioty gdzieindziej usytuowane. Czy zatem co do obszaru możemy coś wskazać? Być może w tych rozmowach, już osobistych rozmowach, bezpośrednich rozmowach w NFZ. Jakie obszary jednak moglibyśmy próbować zwiększyć, czy o jakie usługi występować? Udowodnijmy, że zajmujemy się całym powiatem białostockim, nie tylko teoretycznie, ale faktycznie będąc szpitalem powiatu białostockiego”.

 

Pani Urszula Łapińska – Dyrektor SP ZOZ w Łapach: „Przy kontraktowaniu nas zawsze interesuje jak najmniejszy obszar. Im mniejszy obszar, tym mniejsza konkurencja, tak to można czytać. Jeżeli Dyrektor Funduszu deklarował we wtorek na Komisji Zdrowia, że w planie zakupu uwzględnili u nas położnictwo, ginekologię i ortopedię w zakresie hospitalizacji, to jeżeli będzie konkurs ogłoszony na kilka powiatów, czy grupę powiatów jak to Fundusz ogłasza, to wiadomo, że konkurencja będzie. Teraz każdy może przystąpić nie ważne, czy ma umowę i dotychczas ją realizuję, czy nie. Jeżeli na przykład byłby ogłoszony konkurs tylko na poziomie powiatów, czy na obszar powiatów, nawet z wyłączeniem miasta Białystok, bo to też jest ważne to wtedy tzw. konkurencji najprawdopodobniej nie będzie, bo nikt nie zdąży zrobić oddziału ortopedii, czy ginekologii w powiecie białostockim do momentu ogłoszenia konkursu. To wszystko zależy jaki rodzaj świadczeń, bo jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, to tu już jest trochę inna sytuacja. Czyli jeżeli konkurs byłby ogłaszany np. na Powiat Białostocki i miasto Białystok, to musimy bardzo wywindować ofertę, mieć cały sprzęt, kadrę, pomieszczenia, żeby być konkurencyjnymi dla publicznych podmiotów”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuje bardzo Pani Dyrektor”.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przedstawił:

 1. Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LI/348/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, (zał. nr 6).

 

 

 Ad. 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Panu Antoniemu Pełkowskiemu – Staroście Powiatu Białostockiego.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w formie pisemnej otrzymaliście Państwo z dosyć dużym wyprzedzeniem od dnia dzisiejszego informacje, (zał. nr 7). Ze swojej strony nie mam nic do dodania w formie jakiegoś szczególnego komentarza, także proszę bardzo o pytania. Szczególnie nasi Dyrektorzy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu”.

 

 Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pierwsze pytanie dotyczy punktu II w zakresie spraw dotyczących majątku powiatu. „Podpisano zgodę na udostępnienie Fundacji - „Legion Wschodni Fundacja” budynku przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku”. Co to za fundacja i jak będzie użytkować ten obiekt?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Wysoka Rado, otóż stowarzyszenie strzeleckie, które działa na terenie przede wszystkim Turośni Kościelnej. Wystąpiła do Zarządu, ażeby sporadycznie w jakimś przedziale czasowym udostępnić budynek nasz przy ul. Geodetów na takie ćwiczenia paramilitarne, strzeleckie. Sądzę i Zarząd był na stanowisku, że tym bardziej, że wpisuje się to w trend obecny
w zakresie obronności, że udostępnimy ten obiekt. Stosowna umowa została zawarta. Właściwie zdewastować to nie mają, co tam do zdewastowania, oni tam ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Co jakiś czas będą swoje ćwiczenia odbywać wewnątrz budynku”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panie Starosto. Mam następne pytanie w III punkcie, dotyczącym dróg powiatowych. „Podpisano wystąpienia do Burmistrza Supraśla i Burmistrza Wasilkowa w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych na kategorię dróg gminnych”. O jakie drogi chodzi, jeśli chodzi o Gminę Supraśl?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, ten temat przewija się już od lat. Rozmawiałem też kilkakrotnie z Burmistrzem Supraśla, Burmistrzem Wasilkowa, nawet swego czasu mówiłem, że to temat okazjonalny przy różnych akademiach on występuje, ażeby dokonać zamiany dróg gminnych i powiatowych, ażby ciąg był jeden powiatowy. W Supraślu od drogi wojewódzkiej w kierunku Krynek do Studzianek w Gminie Wasilków. Zaproponowaliśmy, ażeby dokonać zamiany tej drogi gminnej supraskiej, która jest drogą leśną na drogę powiatową w kierunku Surażkowa. W Gminie Wasilków zaproponowaliśmy zamianę dróg, tam jest  nieduży odcinek drogi gminnej. Do zrobienia nawierzchnia asfaltowa do granicy gminy zostało z 300 m, ten odcinek, ażeby z drogą Sielachowskie, czyli od krajówki w kierunku Osowicz. Pod warunkiem, że zamiana nastąpiłaby po dokonaniu wspólnego przedsięwzięcia, modernizacji tej drogi. O ile pamięć mnie nie myli, to chyba ze strony Gminy Supraśl od Pana Burmistrza wyszło stanowisko, że chyba nie są do końca zainteresowani samym przedmiotem zamiany, natomiast jest to kwestia do dyskusji. Dobrze byłoby, ażeby można było dokonać zamiany, bo to byłby ładny skrót i ładny ciąg komunikacyjny między krajówką Gminie Wasilków, a drogą wojewódzką do Krynek. Także nawet jak Pan Burmistrz Wasilkowa stwierdził, że „już po tej asfaltówce do basenu w Wasilkowie będą jeździć pensjonariusze ze szpitala”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Myślę, że do Świętej Wody turyści z Supraśla też mieliby skrócony odcinek. Także do Sanktuarium też. Myślę, że jest to dobry kierunek, tylko trzeba przekonać władze Supraśla. Mam nadzieję, że Radni tu obecni z Supraśla też będą namawiać Burmistrza, bo to jest słuszny kierunek”.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Propozycja niech się włączą”.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Próbujemy. Mam jeszcze jeden punkt, dotyczący punktu II, w zakresie majątku. Co tam, jak tam z tym majątkiem po likwidacji „BOSiR BUKOWIKSO”, punkt 12 – zapoznanie się ze sprawozdaniem likwidatora dotyczącego „BOSIR-u”. Jak ten majątek został rozdysponowany?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, majątek nieruchomy, czyli obiekty zgodnie z umową z dniem 1 października, czy też 30 września został przekazany dla KRUS-u. Podpisaliśmy także porozumienie, że przez dwa miesiące, czyli do dnia dzisiejszego będziemy mogli jeszcze rozdysponowywać swój majątek ruchomy. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że już praktycznie to co było majątkiem ruchomym powiatu białostockiego zostało zabrane z tej nieruchomości będącej własnością KRUS-u. Z dniem jutrzejszym wyjdzie pismo do KRUS-u, że już definitywnie wychodzimy z podaniem stanu liczników. Ten majątek ruchomy został rozdysponowany wśród naszych jednostek organizacyjnych. Zostało sporo tego, ja to nazywam rupieciem, które nie jest na stanie, które do niczego się nie nadaje, a nie widziałem i nie widzieliśmy potrzeby, żeby już posprzątać dokładnie budynki, ponosić koszty na wywożenie ich, czy jakąś ich utylizację. Pozostajemy już na dzień jutrzejszy ze swoją nieruchomością, gdzie była stołówka i kuchnia oraz Punkt Informacji Turystycznej. Aktualnie trwa budowa kotłowni. Mamy nadzieję, że być może w przyszłym tygodniu już KRUS dopnie sprawy dotyczące gazu i będzie można w pewnym zakresie niezbędnym uruchomić kotłownię gazową przez KRUS, ażeby nam też dostarczać ciepła do momentu wybudowania swojej kotłowni. Na pewno zostaną jeszcze problemy, mieszkańców Supraśla, którzy nie mają do końca zapewnionych mediów ze strony miasta, bo taki obowiązek spoczywa na Gminie Supraśl. Czyli zapewnienie możliwości dostarczenia wody, odbiory ścieków. Dociera do mnie, ze niektórzy mają pretensje w tym zakresie. Natomiast już ponad rok temu Pan Burmistrz doskonale zorientowany był, że od tego problemu nie ucieknie. Z mego oglądu tej sprawy powiem Państwu tyle, że jestem zadowolony i tu chciałbym podziękować naszym pracownikom i szefom, którzy się włączyli w likwidację „BUKOWISKA”, jak też Pani likwidator, że w sensie takim już dokumentacyjnym jest to już „dopięte na ostatni guzik” i bez większych problemów dokonano likwidacji „BUKOWISKA” i rozdysponowania tego majątku ruchomego”.

 

Pan Krzysztof Gołaszewski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam dwa pytania, punkt II, punkt 9: „Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (dot. autobusu IVECO) (uchwała nr 657/2017 z 24.10.2017 r.)”. Z jakiej jednostki i do jakiej on zostaje przekazany? Drugie pytanie dotyczy punktu V, punkt 8: „Podpisano umowę z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Krzyża w Łapach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncert I przyszła wolność”. Jaka to kwota? Tam pewnie chodzi o jakąś dotacje. Dziękuje”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pierwsza rzecz – samochód Iveco został przekazany do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łaźniach. Jest wykorzystywany, czy będzie wykorzystywany przez nich. Drugie, jeśli Pani Dyrektor pamięta, tam jest kwota w granicach 4-5 tys. zł na koncert związany z 11 listopada. Ksiądz Dziekan tam taki koncert prowadził i było to dofinansowanie ze strony powiatu białostockiego”.

 

Pan Antoni Bogdan – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, punkt II, punkt 19: „Podpisano wykazy: lokali przeznaczonych do użyczenia oraz najmu, nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz powierzchni przeznaczonej do najmu (dot. nieruchomości przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku oraz zbycia nieruchomości na rzecz gminy Tykocin oraz gminy Choroszcz)”. O jakie nieruchomości tam chodzi, do zbycia? Dziękuję”.

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Zbywać nic nie zbywamy, bo takiej możliwości nie ma. W szczegółach Pani Drewnowska powie. Chce tylko Państwu przypomnieć o tym, że aktualnie na ul. Słonimskiej, na parterze zostało przeniesione Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Te pomieszczenia, które pozostały u nas zostają zagospodarowane przez nasze jednostki, jak też już w dniu wczorajszym ukończono duże wyposażenie dużego pomieszczenia pod archiwum. Przeniesiono regały całkowicie ze szkoły w Supraślu. W dużej mierze one zostały już zdemontowane, a część regałów, które tu się nie zmieściły są zabezpieczone w pomieszczeniach starostwa”.

 

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sporządzanie wykazów nieruchomości, które są przeznaczone, czy pod najem, użyczenie, czy też darowiznę wynika z zapisu art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten stanowi, że jeżeli nieruchomość jest wydzierżawiana, wynajmowana, bądź użyczana, bądź też zbywana w formie darowizny, czy sprzedaży, jeżeli ten okres jest dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązek uiszczenia takiego wykazu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, wywieszenia na tablicy ogłoszeń, jak też podania do prasy o zasięgu lokalnym. W wykazach tych znalazły się m.in. lokale z ul. Słonimskiej, bowiem w odniesieniu do 9 podmiotów wygasły umowy. Wygasają umowy najmu z końcem tego roku, jednakże 3 miesiące przed zakończeniem trwania tego najmu podmioty te zgłosiły chęć kontynuowania najmu. W związku z tym wszystkie te lokale pojawiły się na wykazie. To są lokale w odniesieniu do 9 podmiotów z ul. Słonimskiej i jeden podmiot z ul. Borsuczej. W odniesieniu do sprawy zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin położonej w Tykocinie, jak również w Klepaczach na rzecz Gminy Choroszcz, więc Tykocin to jest działka, która leży w obszarze drogi powiatowej, przy pomniku „Orła Białego” i wcześniej darowaliśmy ok. 700 m2, to jest kontynuacja wcześniejszego postępowania. Klepacze- jest to działka, która niezasadnie została przypisana jako droga powiatowa. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów, których przedmiotem będzie darowanie Gminie Choroszcz tej działki. Bowiem jest to działka drogowa i nie ma ona kategorii drogi publicznej, jednakże wchodzi w skład dróg wewnętrznych, są to obszary gruntów na które powinna uwłaszczyć się gmina. To chyba wszystkie sprawy, które dotyczą tego punktu”.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W części III, punkty 7, 8 ,9, 10. „Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Zabłudów w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Czarna Białostocka w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, „Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Czego dotyczą te aneksy?”

 

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Wysoka Rado, aneksy dotyczą jednego zapisu. Dotychczas był zapis, że ze strony Marszałka 85%, ze strony gmin i powiatu 15%, aneks zgodnie z umowami zawartymi z Marszałkiem mówi, że ze strony Marszałka do 85 %, a ze strony gmin i powiatu nie mniej niż 15 %”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację o pracach Zarządu między sesjami Rady do wiadomości.

 

 

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.

 

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zanim przystąpię do zmian w budżecie chciałabym tylko powiedzieć, że między sesjami Zarząd Powiatu Białostockiego 15 listopada podjął uchwałę nr 677/2017 w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu białostockiego na rok 2017, gdzie zostały zwiększone i zmniejszone dochody oraz zwiększone i zmniejszone wydatki. Ponieważ tam wtedy ta ogólna kwota budżetu dochodów i wydatków w porównaniu z ostatnią uchwałą Rady nie będzie zgodna. To co prosił wcześniej kiedyś Pan Wądołowski, to zgłaszam. Jeżeli są potrzeby omówienia o jakie kwoty, to mogę to ewentualnie omówić, a jeżeli nie to w inny sposób”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, rozbieżności pomiędzy poprzednim  projektem, a tym są dość znaczne. Poprzednio zmniejszaliśmy plan dochodów o 37 000 zł, w tej chwili o 1 000 205 zł. Jest to duża różnica, to samo jest ze zmniejszeniem planu wydatków”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, ja o czymś innym mówię. Państwo kiedyś zgłaszali do mnie wniosek, że jeżeli między sesjami Rady będą zmiany wprowadzone Zarządem i zwiększa się budżet po stronie dochodów, bądź po stronie wydatków mam to dla Państwa zgłaszać na sesji. Więc takie zgłoszenie dokonuje”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, proszę powiedzieć odrobinę więcej. Z czego to wynika i jakie kwoty? Także już w odniesieniu o co pytam, bo zmiany pomiędzy projektem który otrzymaliśmy wraz z materiałami na sesję (zał. nr 8), a tym co otrzymujemy dzisiaj są znaczne”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak, te zmiany, które Państwo otrzymaliście to do tego omawiania nie doszłam. Natomiast już wyjaśniam”.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (zał. nr  9).

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „W tych materiałach co otrzymaliśmy są inne kwoty, więc może wyjaśnić rozbieżności też”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „To jest różnica między tym co wcześniej Państwo otrzymaliście, a tym co na dzisiejszą sesję, teraz Państwo otrzymaliście. Te kwoty między dochodami, a wydatkami. Poprzedni projekt uchwały Rady Powiatu miał zwiększyć plan dochodów o 91 758 zł i to nie ulega zmianie, natomiast wcześniej było, że zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37 286 zł, a teraz mamy 1 205 907 zł. Różnica między tymi to jest 1 168 621 zł”.

 

    Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Czy także te 37 286 zł jest tutaj omówione?”

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak. Na razie wyjaśniam tę różnicę. Między tym co Państwo wcześniej otrzymali, a tym co dzisiaj zostało dla Państwa przedstawione, jako autopoprawka zmian do budżetu przedstawiona przez Zarząd. Te zmiany dotyczą dwóch jednostek – DPS w Choroszczy i ZS w Czarnej Białostockiej, ponieważ tam jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminów realizacji inwestycji termomodernizacji tych dwóch budynków. Należałoby dokonać tych zmian w tym zakresie, że w tym roku pokazujemy tylko te pieniądze, które faktycznie zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski, które jednostki wydatkują, a tym co było planami. To samo jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tam przeniesienie tego na 2018 rok tych kwot, po to, żeby Dyrektorzy mogli rozstrzygnąć przetargi, podpisać umowy z wykonawcami, ponieważ całość realizacji umowy przejdzie na 2018 rok. To są różnice między tymi zmianami, które omawiałam na Komisji Infrastruktury Technicznej, a tą zmianą, którą Państwo dzisiaj dostaliście jako autopoprawka Zarządu. Oczywiście jeżeli Państwo sobie życzycie, to omówię całościowo”.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Myślę, że wypowiedź jest całkowicie wystarczająca, w szczegółach została podana”.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Jeszcze jedno chciałabym Państwu powiedzieć, że poprzez te różnice, dokonanie tych zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetu tego roku”.

 

    Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić o zmianę w budżecie do przedstawionego projektu. Radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość, Nasze Podlasie i Niezależni wnoszą o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu białostockiego na rok 2017 przekładanego na sesji w dniu 30 listopada 2017 r.”. 

 

    Wniosek został przeczytany w całości przez Pana Jana Bolesława Perkowskiego, co stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

    Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Dyrektorze, tu jest prośba, aby Pan się do tego ustosunkował. Ewentualnie do tych zmian, które są proponowane. Na ile one są realne? Prawdopodobnie o to chodzi. Bardzo proszę o wyszczególnienie Panie Michale”.

 

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnioski przyjmiemy oczywiście, kiedy zaistnieją w formule pisemnej w Powiatowym Zarządzie Dróg. Oczywiście współpraca ze wszystkimi organami powiatu białostockiego jest wzorowa ze strony PZD zapewniam. Ze swojej strony zapewniam też, że dołożymy wszelkich starań, żeby rozpocząć realizację zadań o których jest mowa tutaj we wniosku dodatkowym o zmiany w budżecie. Przewidując i tak uprzedzając Państwa pewne zdarzenia, na pewno o ile uda nam się rozstrzygnąć przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece „Czarna” w ciągu drogi powiatowej Nr 1419B Wólka - Katrynka, zajdzie potrzeba podjęcia na kolejnej sesji jeszcze w roku 2017 uchwały w sprawie ujęcia w planie wydatków, które nie wygasają z tym rokiem. Ponieważ tej dokumentacji nie zamknie się w tym roku, ale jest to technicznie, że tak powiem możliwe. Dziękuję bardzo”.

 

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 21 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LI/349/2017 z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017, łącznie z przedstawionym wnioskiem, (zał. nr 11).

 

 

Ad 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027.

 

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027, co stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

    Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, w części już to omówiłam. Chodzi tutaj o zmianę tych dwóch jednostek, tych dwóch przedsięwzięć. DPS w Choroszczy istniało jako przedsięwzięcie w Wieloletniej prognozie Finansowej, tam nastąpiła tylko zmiana tych limitów na poszczególne lata. Natomiast poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej została wprowadzona jako nowe przedsięwzięcie i też tutaj te kwoty zostały dostosowane do budżetu. Ogólne oczywiście dochody, wydatki, dochody majątkowe, wydatki majątkowe jednocześnie zostały zmienione, ażeby to było zgodne z tą dzisiejszą. Tylko tyle zmian, dziękuje bardzo”.

 

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

     Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LI/350/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027, (zał. nr 13).

 

O godz. 1050ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 1120.

 

 

Ad 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.

 

         Pani Jolanta Gadek - Dyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku zapoznała zebranych Radnych ze sprawozdaniem z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2017 rok, co stanowi zał. nr 14 do protokołu.

 

Pani Jolanta Gadek - Dyrektor Książnicy Podlaskiej w Białymstoku: „Panie Starosto, Szanowni Przewodniczący, Książnica Podlaska jak Państwo wiecie oprócz roli Biblioteki Powiatowej Powiatu Białostockiego, pełni również funkcję biblioteki miejskiej, wojewódzkiej i ma również status biblioteki naukowej. O szczegółach działalności biblioteki powiatowej opowie Państwu Pani Małgosia Rokicka, która prowadzi tę bibliotekę powiatową, koordynuje wszystkie działania. Powiem tylko Państwu z zadowoleniem, że kierowana przeze mnie placówka rozwija się bardzo prężnie. Rok temu widzieliśmy się i mówiłam, że dane są jeśli chodzi o zakres czytelnictwa, liczbę odwiedzin w naszej instytucji, że były lepsze niż rok wcześniej i teraz mogę powiedzieć, że są jeszcze lepsze. W ciągu minionych 10 miesięcy tego roku zapisało się do nas kilka tysięcy nowych czytelników i to w 16 filiach, jak również w siedzibie głównej. Analizowaliśmy też liczbę osób korzystających z naszego księgozbioru, okazuje się, że fakt, że posiadamy w wolnym dostępie w ogólnej wypożyczalni 60 000 tytułów, a w czytelni kolejne 60 000 tytułów do korzystania na miejscu w znaczący sposób przyczyniło się do przyciągnięcia czytelników. Nasze akcje promocyjne liczba znacznie większa, liczba spotkań autorskich w stosunku do minionych 10 miesięcy do analogicznego roku ubiegłego sprawiła, że w ciągu tych 10 miesięcy do których się odwołuje tego roku nasi czytelnicy wypożyczyli około 45 000 więcej książek niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Gdy mówimy w innych częściach Polski, budzi to zazdrość i zdumienie, bo takie przyrosty bardzo trudno osiągnąć. To pokazuje również szanowni Państwo, że inwestowanie w infrastrukturę, mówię tutaj o warunkach z jakich czytelnicy mogą korzystać księgozbioru ma głęboki sens. To wypożyczenia i to rozłożyło się po równo 20 000 więcej książek czytelnicy wypożyczyli na 16 filiach, a w centrali wypożyczyli więcej o 25 000. Odnotowaliśmy też znaczący wzrost udostępnień, wypożyczeń na miejscu w czytelni i to aż o 11 000 więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dość powiedzieć, że właśnie dwa tygodnie temu kończąc, wyciągając nasze zapasy finansowe, aby je zrealizować z końcem roku kupiliśmy 5 stołów do czytelni ogólnej, ponieważ było tak duże zapotrzebowanie, że nasi czytelnicy skarżyli się na brak miejsc do takiej wspólnej pracy. Oczywiście były tam stoły, ale teraz dodatkowo jeszcze rozstawiliśmy kolejne i można powiedzieć, że prawie cały czas one są wykorzystywane. W tej chwili miesięcznie, jeśli chodzi o miesiące te jesienne, wrzesień, październik, listopad, odwiedza naszą czytelnie około 7 000 osób. Jest to naprawdę dużo. Kolejne 1 000 gości w czytelni, kilkaset jeszcze w informatorium i w zbiorach specjalnych, więc te wzrosty są naprawdę oszołamiające. Udało się to osiągnąć, tak jak powiedziałam dzięki poprawianiu infrastruktury, bo w tym roku na osiedlu TBS-y dzięki dofinansowaniu miasta dostaliśmy nową placówkę, która w tej chwili już w ciągu kilku miesięcy bije rekordy, bo ma już około 2 800 czytelników, a startowała z liczbą 400 czytelników. W ciągu 10 miesięcy przybyło w tej samej chwili ponad 2 000 czytelników. Od czerwca mięliśmy zamkniętą filię nr 3 na ul. Ciepłej, bo trwał tam remont. W tej chwili właśnie, w tym tygodniu otworzyliśmy tę filię po remoncie i już pierwszego dnia naprawdę kilkadziesiąt nowych osób zapisało się do tej placówki. Mówię to Państwu w tym kontekście, jesteście Państwo przedstawicielami samorządów z powiatu białostockiego. Inwestowanie w infrastrukturę bibliotek i w księgozbiór naprawdę powoduje, zwiększa promocje czytelnictwa. Promuje czytelnictwo i naprawdę zwiększa się dzięki temu liczba osób korzystających z księgozbioru. Praktycznie we wszystkich danych odnotowujemy wzrosty, mamy oczywiście większą liczbę korzystających z różnego rodzaju szkoleń, spotkań autorskich, ale też tych spotkań jest znacznie więcej niż w latach poprzednich. Muszę powiedzieć również, że byłam na wielu spotkaniach, nie na wszystkich, bo to fizycznie nie możliwe. Na najważniejszych spotkaniach oczywiście jestem, rozmawiam z ludźmi i wiem, że znaczne grono naszych czytelników i osób uczestniczących w imprezach są to mieszkańcy powiatu białostockiego, okolicznych miejscowości. Współpracujemy również, to już na koniec wspomnę tylko, bo o szczegółach powie Pani Małgosia, to co robi biblioteka powiatowa, tylko dodam, że również w centrali na mocy współpracy z placówkami z terenu powiatu białostockiego organizujemy różnego rodzaju spotkania. Taką największą imprezą, którą współorganizowaliśmy, akurat tutaj z Domem Kultury z Juchnowca Kościelnego była wystawa z okazji 470-lecia Parafii Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym i również ta wystawa była u nas około 3 tygodni w głównym holu Książnicy Podlaskiej. We wrześniu organizowaliśmy również środę literacką z udziałem księdza Stanisława Niewińskiego, który napisał książkę „Dzieje Ziemi Juchnowieckiej”, więc promocja tej książki odbywała się w Książnicy Podlaskiej. Tyle chciałam Państwu powiedzieć, oczywiście jeżeli będziecie mieli Państwo pytania to chętnie na nie odpowiem. Teraz oddaję głos Pani Kierownik Biblioteki Powiatowej Pani Małgorzacie Rokickiej. Dziękuję bardzo”.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przedstawiła zebranym Radnym prezentacje multimedialną pt. „Biblioteka dobre miejsce dla każdego. Tropem bibliotecznych działań w 2017 roku”, co stanowi zał. nr 15 do protokołu.

 

Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku: „Chciałabym serdecznie wam podziękować i stwierdzić, że w osamotnieniu trudno coś zdziałać, dlatego też ważne miejsce zajmuje współpraca, a kluczem do pewnych sukcesów jest dawanie. Ja z waszej strony dużo otrzymałam i za to serdecznie dziękuję, za dotychczasowe wsparcie, życzliwość, przychylność i nie ukrywam – liczę na więcej. Dziękuję”.

 

    Pan Henryk Suchocki – Radny Powiatu Białostockiego: „Bardzo dziękuję Paniom za takie bardzo merytoryczne i fachowe przygotowanie raportu o działalności bibliotek. Oczywiście tak samo myślę, jak koledzy i kolega Przewodniczący powiem, że pamiętamy o bardzo miłej atmosferze pamującej w Książnicy. O tym co nam pokazano, naprawedę mówię tu do wszystkich, naprawdę warto tam iść, aby zobaczyć, że biblioteka to mnie tylko półki z książkami, zaplecze oraz to co robią osoby zatrudnione w poszczególnych działach, szczególnie w dziale zajmującym się digitalizacją zbiorów unikalnych. Naprawdę fascynująca rzecz. Dziękuje, jestem pełen podziwu”.

 

    Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku: „Dopowiem jeszcze, że nie kończymy roku 2017. Zapraszam Państwa w następny czwartek na szkolenie bibliotekarzy do Biblioteki w Choroszczy. Ponad to będzie spotkanie w Wasilkowie, jest wydana piękna poezja mieszkanki Wasilkowa i tydzień później będzie również takie spotkanie autorskie przy współpracy Książnica i Biblioteka w Wasilkowie. Prześlę zaproszenie, będzie nam miło Państwa tam witać, będzie tam również poezja śpiewana, może to Państwa również zainteresuje. Dziękuję serdecznie”.

 

    Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

     Rada Powiatu Białostockiego przyjęła sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego do wiadomości.

Ad  6.  Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok, co stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Radnym projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie dotyczące co prawda tego budżetu, ale będą miały wpływ na budżet przyszłoroczny, chodzi o „BOF”. Tutaj pytanie do Pani Skarbnik – dotacje, które tu udzielamy majątkowe, to są przeważnie „BOF”, prawda? Mam pytanie – ile kwotowo i ile % w tej grupie wydatków finansowych powiatu białostockiego przejdzie na nadwyżkę roku 2018?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Radny, powiem szczerze, że nie dokonywałam jeszcze tej analizy dlatego, że jeszcze ten miesiąc grudzień jest bardzo „gorącym miesiącem”. Kiedy to gminy składają wnioski o przekazanie środków, ponieważ to się odbywa na takiej zasadzie, że po wystawieniu faktury przez wykonawcę gmina do nas składa wniosek o przekazanie środków na podstawie  konkretnych faktur. Tych parę lat wskazuje zawsze na to, że ten miesiąc grudzień jest wtedy „bardzo gorącym miesiącem” w rozdysponowaniu tych dotacji. Wtedy dopiero jest mowa o tym w jaki sposób to wszystko będzie się kształtowało”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Pani Skarbnik, ale są pewne inwestycje, które na pewno jeszcze nie ruszyły i nie ruszą w tym roku. To w między czasie niech się Pani zastanowi, poczekam jakieś 5- 10 minut, wspólnie z Panem Dyrektorem. Mam następne pytanie – jaka wielkość dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego gmin deklarują w tej chwili gminy? Pewnie takie pisma do was wpłynęły, bo w wyjaśnieniach budżetu 2018 roku pisze, że nie zostały ujęte te dotacje. Jaka wielkość, jaki rząd wielkości kwotowo to jest?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Na slajdach zostało przedstawione”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „To zwiększyłoby dochody powiatu i to bardzo dużo”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa na slajdach tam była wskazana kwota, ale już zaglądam do projektu budżetu. Załącznik inwestycyjny jeżeli chodzi o drogi na 2018 r. przewiduje, że gmina z tych zadań inwestycyjnych, które mamy wpisane do budżetu to z gmin 3 431 355 zł”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chodzi mi o te kwoty, które nie zostały wpisane, a gminy już jakieś pisma do was wystawiły, że deklarują np. wspólną inwestycję, jedną, drugą, trzecią, czwartą i o to mi chodzi. O tę informację”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Takiego zestawienia niestety nie mam”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „W takim razie zwracam się do Zarządu lub do PZD o taką informację”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Panie Radny, sądzę, że w najbliższym czasie takie informacje zbierzemy, ale nie na podstawie pism jednego, czy drugiego wójta, burmistrza, tylko na podstawie projektu budżetu poszczególnych gmin. Bo to jest istotne, bo tych deklaracji bardzo często, a szczególnie z jednej z gminy wpływa tak dużo, że pan burmistrz często deklaruje jedno, drugie, trzecie. Przedstawię Państwu co w budżetach poszczególnych gmin jest przewidziane jako dotacja dla powiatu białostockiego”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dobrze dziękuje Panu Staroście. Czyli mam rozumieć, że takowe decyzje ewentualnie mogą zapaść, czyli Zarząd ujmie deklarowane kwoty dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, czyli z gmin do naszego budżetu dopiero po podjęciu uchwał budżetowych tych gmin. Tak?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, nie chcę wybiegać i teraz deklarować co Zarząd ujmie, bądź też nie ujmie. To jest jeszcze analiza, to co jest przewidziane w budżecie. Przecież nie jest tajemnicą, że jeszcze trzeba pewne rzeczy rozmawiać i konsultować, bo z naszej strony doskonale Państwo wiecie, że zwiększenie zakresu inwestycji to powoduje zwiększenie deficytu. Jest istotne, że wpłynie dotacja z tej, czy z tamtej gminy, ale jednocześnie poprzez to trzeba zwiększać deficyt. Jeśli taka decyzja będzie, że kosztem zwiększenia deficytu decydujemy, że wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne. Sądzę, że taką propozycję Zarząd Państwu przedstawi już w projekcie budżetu który jest, bo zgodnie z prawem w każdej chwili Zarząd w projekcie budżetu może dokonywać autopoprawki i takie autopoprawki prawdopodobnie zostaną przedstawione Państwu”. 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Po konsultacji Panie Starosto”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Panu Staroście. Mam kolejne pytanie na które mnie Pan naprowadził, a zapisałem sobie wcześniej. Deficyt na koniec 2017 roku, on też będzie miał wpływ na to, co będzie w 2018 roku. Z tego co widzimy to on już spada. Projektowany był na 20 000 000 zł, ta różnica jak zauważyliście wyraźnie wynikła z tego, że te 9 000 000 zł za Supraśl, które wpłynęły to wpłynęły na te różnice. Czy Pani Skarbnik się zgadza? Dlatego jest nie 20 000 000 zł, a jest już prawie 11 000 000 zł, a myślę, że jeżeli nie pójdą opłaty za „BOF” i nie wykonane inne inwestycje to realny deficyt na koniec tego roku może będzie 7 000 000 zł, albo 6 000 000 zł. Te planowanie, to mam prośbę, żeby ono było bardziej ścisłe, bardziej realne, aby było bardziej poważniejsze podejście do wszystkiego, bo potem przedstawia się nam pewien budżet na 2018 rok i tutaj mamy dylemat jaki ten deficyt naprawdę będzie. Według mojego oglądu będzie trochę inny niż on został przedstawiony w tej chwili. 20 000 000 zł to jest nie możliwe, aby on był taki duży deficyt, ewentualnie można zrobić przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. A ma to ogromny wpływ na wskaźniki. Tutaj też dyskutowaliśmy na ten temat, bo wskaźnik wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Czy już są informacje Pani Skarbnik?”

 Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, Panie Radny, na slajdach pokazywałam Państwu 20 000 000 zł to według planu w sprawie zmian budżetu. Tam pod spodem była również kwota, przewidywany deficyt to jest 11 000 000 zł. Pan słusznie wskazał to są plany. Powiedziałam kwestię tego typu, „BOF”- jeżeli o to chodzi to mamy 3/4 . Trudno nam powiedzieć jak gminy rozliczą, ponieważ to jest wniosek z gminy. Owszem wiemy na przykład, że jest realizowane jeżeli chodzi o np. Gminę Dobrzyniewo Duże – 1 115 000 zł. Gmina złożyła wniosek o przekazanie środków, ale brakuje merytorycznych, czyli żadnej faktury do tego nie dołączono. Jeżeli dołączy faktury, sprawy merytoryczne, wszystko to, co tutaj przez Pana Dyrektora PZD zostanie zaakceptowane, wtedy wypływ środków nastąpi. Jeżeli nie, to faktycznie te pieniądze zostaną w formie nadwyżki. Gmina Choroszcz tak samo, czy Czarna Białostocka. Część tych pieniędzy już poszła. Część jest w trakcie, bo złożony został wniosek, ale naprawdę ¾ tych planowanych dotacji dla gmin, jak powiedziałam miesiąc grudzień jest miesiącem tak „gorącym” jeżeli chodzi o przekazywanie tych środków z dotacji, że może być tak, że dziennie wpływa kilka wniosków z gmin. Wtedy dopiero można do tego podejść, ja podchodzę realnie. Zakładam, że te pieniądze, skoro jest podpisana umowa z gminą, skoro jest deklaracja gminy na realizację zostaną wydatkowane. Dotacja jest jednoroczna, więc nie mam tak naprawdę żadnej podstawy do tego, żeby w jakiś inny sposób to zaplanować. Jestem optymistką jeżeli chodzi o te dotacje. Mówię podpisane umowy, są podpisane porozumienia z gminami, czyli realizacja powinna nastąpić i wypływ tych środków. Tylko i wyłącznie w ten sposób. To jak faktycznie się zamknie rok 2017, to pokaże dopiero powiedzmy styczeń. Może nawet nie styczeń, tylko luty, początek marca. Wtedy wylicza się tę nadwyżkę, wylicza się wszystko”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję Pani Skarbnik”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam jeszcze pytanie do budżetu, w zasadzie na razie pomocnicze do Pana Dyrektora. Rozumiem, że z tego co Pani Skarbnik mówiła, że środki gminom będą przekazane po przejęciu dróg również przez PZD. Po przejęciu pozytywnym oczywiście. Pan to potwierdza?”

 Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otrzymaliśmy prośbę o przekazanie 1 115 000 zł Gminie Dobrzyniewo Duże. Nie dotarły do nas żadne dokumenty merytoryczne, czyli zakres rzeczowy robót za które należałoby takie pieniądze przekazać. Nie dotarła do nas opisana faktura, jak również protokoły konieczności do nas nie dotarły. Poprosiliśmy inwestora o wyjaśnienia. Sprawa jest w toku i procedowana”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jasne, ale ja bardziej ogólnie pytałem. Mam pytanie do Pani Skarbnik. Tak jak Pani mówiła, że dotacje nie mogą przechodzić na rok następny, czyli jeżeli gminy nie wykorzystają, przepraszam, nie przedstawią wszystkich dokumentów związanych z przyjęciem drogi i związanych
z fakturami, łącznie z fakturami, my tych pieniędzy nie zapłacimy”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak i one wystąpią jako nadwyżka w tym roku. Zmniejszą planowany deficyt roku 2017, a wejdą w nadwyżkę  2018 roku. Oczywiście proszę pamiętać, że porozumienia między gminami na realizację inwestycji jest dalej aktualna. Ponieważ każde porozumienie jest na realizację inwestycji, dotacja jest jednoroczna, więc w przyszłym roku wprowadzamy to do budżetu jako wydatek i dotacja dla gminy. Zwiększamy niestety deficyt, ale ten deficyt pokrywamy z tej nadwyżki roku 2017”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, że to będzie jakby automatem?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli była dotacja niewykorzystana, propozycja dotacji w takiej samej kwocie?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To było pierwsze pytanie, teraz mam takie bardziej do wyliczenia, chociaż Pani to w pamięci wyliczy. Ile kosztuje gotowość kredytowa z 6 000 000 zł ?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nic”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czyli w momencie takim, kiedy mamy gotowość kredytową 6 000 000 zł, nie korzystamy z tego, to ile nas to kosztuje?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący tak jak powiedziałam, nie ma przewidzianej prowizji  od banku za gotowość kredytową. Jest tylko i wyłącznie przewidziane odsetki i prowizja banku za faktycznie uruchomione raty kredytowe”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem. Rozumiem też, że jeżeli nie będzie potrzeby, to ten kredyt nie będzie uruchamiany?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Raczej Panie Przewodniczący nie przewiduje tego. 6 000 000 zł to takie moje szacunki były, że trzeba będzie uruchomić”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Rozumiem, ale teoretycznie tak”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Teoretycznie, gdyby nie było potrzeby to tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeżeli zostaną pieniądze z „BOF-u”, bo nie będą wykorzystane, to nie będzie potrzeby zaciągnięcia kredytu”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Tak”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Ale ten kredyt mógłby być zaciągnięty z początkiem roku?”

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Nie, ten kredyt ma być zaciągnięty w tym roku”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jane, dziękuję bardzo. Tyle chciałem się dowiedzieć”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

 

Ad 7. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym Uchwałę Nr 668/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028, co stanowi załącznik nr 18  do protokołu.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, w tych slajdach co przedstawiałam dla Państwa również była przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa, kształtowanie się deficytu, kredytów. Czy jeszcze coś dla Państwa mam przedstawiać? Oczywiście tak jak było wcześniej mówione na komisjach, zarówno do projektu budżetu i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarząd będzie szykował już autopoprawkę. Czy mają jeszcze Państwo jakieś pytania?”

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Omawiane było, ale temat jest otwarty. Tak jak tu Pani Skarbnik mówiła, temat jest „żywy”, bo w każdej chwili ta sytuacja się zmienia, balansuje i tutaj na dzień dzisiejszy jeżeli są pytania to proszę bardzo”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przedstawił zebranym Radnym projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, (zał. nr 19).

    Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, otóż w trakcie realizacji wielu zadań inwestycyjnych, którymi w tym roku się zajmujemy, po przeanalizowaniu stopnia ich zaawansowania doszliśmy do wniosku, że niektóre z tych zadań należałoby ująć w tzw. wydatkach, które nie wygasają w roku 2017. Bardzo różne są tego powody. O tych przyczynach dość szczegółowo starałem się powiedzieć na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej dwa dni temu. W 5 przypadkach dotyczy to opracowania dokumentacji projektowych, które już są realizowane, a w jednym przypadku jest to również opracowanie dokumentacji projektowej, jest to 6 pozycja z załącznika nr 1 – „przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1484B Niewodnica Nargilewska – Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, Zabłudów”. Z tym, że nie ma tu jeszcze podpisanej umowy z wykonawcą robót, ale jesteśmy po przetargu, który pozwoli ewentualnie wyłonić wykonawcę tej dokumentacji projektowej. W tym ostatnim przypadku jest to kwota 82 533 zł, zakres rzeczowy tj. około, niecałe 4 km drogi od projektowanej pętli autobusowej za drogą do Skrybicz do skrzyżowania, łącznie ze skrzyżowaniem tej drogi 1484B z drogą powiatową do miejscowości Kudrycze. W przypadku podjęcia tej chwały będzie można ewentualnie podpisać umowę z wykonawcą robót, inaczej nie. Oczywiście wiadomo, że są to środki, które pochodzą wyłącznie z budżetu powiatu białostockiego. Wystąpiliśmy równolegle do stosownych władz gmin z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii wydatkowania. Dokładnie równoważnych kwot z budżetów gmin, bo w 5 przypadkach te dokumentacje są na tyle zaawansowane i zaangażowane, że można dokonać płatności. To w zasadzie tyle. Podjęcie tej uchwały umożliwi dokończenie tych dokumentacji, oczywiście w terminie do 30 czerwca. Często spodziewam się, że będzie to termin krótszy, a nie 30 czerwca przyszłego roku. Jeśli nie, to trzeba odstępować od umów z wykonawcami robót, z wykonawcami w tym przypadku dokumentacji projektowych i zastanawiać się co dalej. Dziękuję bardzo”.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.
 2. Pan Wojciech Fiłonowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - opinia pozytywna.

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr LI/351/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, (zał. nr 20 ).

 

O godz. 1330 ogłoszono 10 minutową przerwę.

O godz. 1340 wznowiono obrady.

 

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową, (zał. nr 21).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa dotyczy przekazania zarządzania publiczną drogą nr 2288B, a w szczegółach dotyczy to Rynku 11-go Listopada w Choroszczy. Związane to jest z tym, że Gmina Choroszcz jest zdecydowana pełnić funkcję inwestora podczas realizacji zadania „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 listopada w Choroszczy”. Z drugiej strony gmina tę uchwałę prawdopodobnie podjęła, bo mają podjąć o przyjęciu tegoż zarządzania. Potem trzeba będzie podpisać porozumienie, które ureguluje wzajemne zobowiązania merytoryczne i finansowe. Dziękuję bardzo”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję, Panie Przewodniczący. A więc wraca temat przekazania tego placu. Dziwię się, że przy tej okazji, kiedy wspólnie realizujemy zadanie, a teraz powierzamy Gminie Choroszcz zarządzanie publiczną drogą nr 2288B, czyli właśnie ul. Rynek 11 Listopada w Choroszczy. Nie ma nawet intencyjnej uchwały o przekazaniu tego Gminie Choroszcz. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, wspominałem o tym, mało tego, był to jeden z wniosków z przeglądu dróg. Proszę wyjaśnić, dlaczego przy tej okazji, kiedy już ewidentnie ten temat rozpatrujemy nie ma żadnego zobowiązania Gminy Choroszcz do przejęcia? Słyszałem, że jest jakieś „słowo harcerza”, w kuluarach mówiono o tym. Wiecie Państwo, harcerstwo różnie wyglądało, nie wiem co to znaczy u każdego harcerza i harcerki. To jedna kwestia. Druga kwestia, żeby było jeszcze ciekawiej, rozdano nam materiał prasowy z „Kuriera Porannego”, pt. „Szykują się zmiany na Rynku”, (zał. nr 22) i nie wspomina się nawet o tym, że jest to własność powiatu białostockiego i jest partycypacja, czy udział finansowy. Nas po prostu nie ma. Wiem, że na to jest zawsze taki argument – „napisali, co chcieli, choć myśmy mówili”. Aby było ciekawiej, na stronie Gminy Choroszcz jest informacja, w której też nie ma nas, powiatu. To napisali sami, czyli to oni pozbawili tej informacji. Zatem mamy dwie kwestie: jedna – nie domagamy się właściwie tego, aby w sposób rzetelny mówiono o udziale powiatu, ale inna kwestia, ważniejsza, to jest kwestia przekazania, pozbycia się tego placu. Jest to zaszłość, zaszłość do uregulowania. Jesteśmy zobligowani, aby te kwestie wyjaśnić, pozbyć się tego typu własności. Przecież to oczywiste, że place, rynki itd. muszą należeć do gmin. Jest okazja, aby tę zaszłość uregulować. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy Pan Dyrektor Jędrzejewski może przekazać nam informację w jakiej kwocie dofinansowuje to Unia Europejska, a w jakiej kwocie powiat? Tę inwestycję dotyczącą tego placu w Choroszczy”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie przewodniczący o poziomie dofinansowania z unii nie potrafię się wypowiedzieć, natomiast z projektu budżetu powiatu białostockiego na 2018 rok mogę powiedzieć, że kwota z budżetu powiatu białostockiego przekroczy 1 700 000 zł, ale nie przekroczy 1 800 000 zł. Taki jest zakładany poziom dofinansowania do rewitalizacji i przebudowy tego rynku”. 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dofinansowanie z unii jest około 1 200 000 zł. Nie wspomina się nawet słowem o tym, że powiat w tym uczestniczy. To jest niebywałe. Od strony Gminy Choroszcz, to jest taki bardzo głęboki ukłon do nas, że po prostu nas nie szanują”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pozwolę się nie zgodzić z Radnym Panem Czepe, że nie jest ważne przekazywanie informacji o działaniach finansowych powiatu. To właśnie brak takiej informacji w takim artykule jest bolący, bo to współdziałanie w projekcie budżetu mamy przewidzianą kwotę 1 748 000 zł, a teraz przekazujemy drogę. Nie wiem, czy warto przekazywać. Przekazujemy pieniądze i drogę w zarząd, a Pan Burmistrz nie pamięta. Należy się przynajmniej ze strony Burmistrza  „przepraszam”. Prośba do Zarządu, aby zatroszczył się o właściwą promocję przy zadaniach przy których uczestniczymy w współfinansowaniu”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Chcę sprostować informację, bo tutaj w tym artykule jest informacja, że z Unii Europejskiej 1 400 000 zł. Nie mniej jednak my 1 700 000 zł wydajemy i ani słowem. To pytanie było do Zarządu, więc odpowie Pan Starosta”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, Panie Radny, pierwsza rzecz –nie mówię, że macie Państwo rację, natomiast jak widzę Pani xxxxxxxxxx była osobą, która pisała to. Media tak działają. Powiem Państwu drugą rzecz – mnie też pytano jak to się działo jeśli kamień węgielny był wmurowywany w Szpitalu w Łapach, jakoś „Obiektyw” nie raczył pokazać Starostę Białostockiego, który Powiat Białostocki reprezentuje na zewnątrz, a Pan Radny był pokazany, czy inni. Tak widać, że pewne tendencje są w tych naszych wojewódzkich mediach. Postaram się też, ażeby bardziej zadbać, nie wykluczone, że w najbliższym czasie trzeba będzie w miejsce Pana Roberta, który jest wydelegowany i nie ma rzecznika prasowego, być może pojawi się osoba, która bardziej będzie dbała o stronę medialną powiatu białostockiego”. 

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnosząc się częściowo do słów Pana Starosty, nie oglądałem materiału w „Obiektywie”, ale wydaje mi się, że szpital i intencja, że szpital się rozbudowuje była przekazana. I, że to powiat buduje. Tutaj akurat jest problem, jeżeli chodzi o Burmistrza Choroszczy, mojego burmistrza i to jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo na ostatniej sesji 7 listopada też się zachował w stosunku do nas arogancko. Kazał nam budować grupy, które będą jeździć po gminach i wysłuchiwać „koncertu życzeń” innych Radnych. To powinno troszeczeczkę inaczej wyglądać, skoro burmistrz coś chce, to powinien przyjść do Rady Powiatu. Ewentualnie przekazać przez swoich Radnych, nie ograniczając kontaktu żadnego. Jeżeli chodzi o ten artykuł i zamieszczenie, to się powtarza wielokrotnie jeżeli chodzi o Gminę Choroszcz, bo na stronach Gminy Choroszcz też się zapomina informowania mieszkańców, że jest wkład powiatu w drogi. W większości artykułów się pisze tak, że droga gminna została otwarta, a nie droga powiatowa. O tym się zapomina. Dobrze byłoby, aby to funkcjonowało w naszych 15 gminach. Znając życie problem się powtarza tylko my go nie zauważamy. Apelowałbym do Radnych, że burmistrz reprezentuje miejscowość, ale tam mieszkają np. jak w Choroszczy mieszkańcy powiatu o których też powinniśmy dbać. To, że burmistrz nieodpowiednio niekiedy się zachowuje, bo może nie jest z „naszej bajki”, ale tam są nasi mieszkańcy. Prosiłbym o pozytywne, na „tak” zagłosowanie tej uchwały. Dziękuję”.

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym odnieść się do pytania Pana Jarka Wądołowskiego. Czy w związku z tym stawiasz wniosek, aby wstrzymać się z podjęciem tej uchwały do póki nie sprostuje się tej informacji? 1 700 000 zł to jest najwięcej i dobrze, aby w mediach to było zaznaczone wyraźnie. Nie wiem kto będzie tam autorem tego i sponsorował ten artykuł, czy starostwo, czy burmistrz. Nie wiem z kim ona przeprowadzała ten wywiad. I wtedy dopiero mamy czas na podjecie tej uchwały. Jarek, czy o to ci chodził?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Może głośno myślę, ale chodzi o to, że ta informacja powinna się pojawić. Nie chciałbym, żeby nasze działanie nierozważne wstrzymało tę inwestycję, bo przychylam się do słów Radnego z Choroszczy, że jest to ważne dla mieszkańców powiatu tam mieszkających. Jednak niesmak pozostaje wielki”. 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Może miesiąc nam nie zbawi”.

Pan Roman Czepe – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeżeli sobie przypominam, to kiedy było spotkanie w szpitalu, wypowiadałem się w imieniu Rady na prośbę Pana Przewodniczącego Rady, wypowiadał się też Pan Starosta. W telewizji jest moja wypowiedź, ale poproszono o nią, nie odmówiłem, bo dlaczego miałbym odmawiać, jako ten, który rzeczywiście zabiegał o szpital. Kręcono w tym czasie, kiedy Państwo pieczołowicie zamurowaliście kamień węgielny. Na dodatek z osobą, która „nie tknęła placem”, bierze nasze podatki i nie daje nic dla szpitala. Ostatnio tam też jest jakieś „słowo harcerza”, że za te podatki będzie winda robiona, ale, właśnie, na tej samej zasadzie – nic nie dano, a kamień węgielny się wmurowuje. Ale pomyślałem, że może i dobrze. Pokazujemy po raz kolejny naszą nadzieję i że akcja wmurowania kamienia węgielnego poruszy serce i spowoduje większy przypływ pieniędzy dla naszego szpitala. Pomyślałem, że to była dobra decyzja, co do wyboru takiej osoby. Jeśli chodzi o nasze stanowisko w sprawie Choroszczy, to uważam, że trzeba coś zrobić radykalnie z przekazaniem na własność placu. Nie może tak być, że drogi, nie spełniają kategorii dróg, a my nie upominamy się u gmin, by je przejęły. Place, np. plac w Choroszczy powinien być placem gminnym, a stanowi własność powiatu. To najlepsza okazja, więc pytam się Państwa, dlaczego przy tej okazji tego placu nie przekażemy gminie? Przecież dobrze byłoby zakończyć te zaszłości. Wiemy, skąd i jak się pojawiły. Teraz byłaby znakomita okazja. Być może trzeba będzie trochę poczekać z podjęciem uchwały, aż kwestia własności będzie uregulowana”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, wznosiłbym, aby jednak podjąć tę uchwałę. Natomiast po uchwale jeszcze wymagana jest decyzja Zarządu i jestem przekonany, że czy równolegle, czy przed podpisaniem takiej decyzji Zarządu o przekazanie w zarząd drogi podpiszemy porozumienie z Gminą Choroszcz dotyczące przekazania już Gminie Choroszcz zgodnie z tą deklaracją, która ustnie byłaby składana tu też na tej sali. Tu do Pana Jędrzejewskiego proszę, ażeby uzgodnić szczegóły z Panem Burmistrzem Wardzińskim, ażeby automatycznie jeśli będzie uchwała i będziemy przekazywać w zarząd, ażeby stosowny dokument deklaratywny był przygotowany i podpisany ze strony Gminy Choroszcz z którego wynikałoby, że po wykonaniu tej inwestycji ta droga będzie przekazana przez powiat na własność Gminie Choroszcz”.

Pan Jan Bolesław Perkowski – Radny Powiatu Białostockiego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo prosiłbym, aby ta uchwała dzisiaj została podjęta i to pozytywnie. Mimo wszystko, tych wszystkich niepewności w imieniu swoim, jak i kolegi Antoniego Bogdana, jako Radni z tamtego okręgu wyborczego, nam bardzo zależy na tym, żeby ta inwestycja powstała, bo to jest dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Bardzo dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Jeszcze chciałbym wtrącić temat, jeżeli chodzi o Zarząd, aby Zarząd zobowiązał do tego, żeby te nasze pieniądze, te nasze zadanie, które będziemy wykonywali na tym terenie było odpowiednio promowane, żeby nie było sytuacji takiej, że nie ma ani słowa o tym, że my wydajemy 1 700 000 zł ponad, z unii europejskiej 1 400 000 zł, a nie ma żadnego wsparcia w mediach. Tu bardzo proszę o to, żeby uczulić Pana Burmistrza, żeby przynajmniej tak jak w Juchnowcu Kościelnym zadbał Pan, Panie Starosto, żeby była promocja powiatu, tutaj podobnie. Dziękuję”.

Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, przy tej promocji, czy przy czymkolwiek, to jest taka broń obusieczna. Nie zapominajmy drodzy Państwo, że to są inwestycje, (nie mówię o tej) na drogach powiatowych i mieliśmy też w umowie, a takiej zgody z naszej strony nie było, że w ramach dofinansowania do inwestycji powiatowej w gminie X, że powiat białostocki ma ustawić tablicę niemalże pamiątkową, która stałaby przez okres nieokreślony, wręcz z wyrazami wdzięczności, tablicę z której wynikałoby, że to gmina dofinansowała inwestycje powiatową w wysokości takiej i takiej”.  

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy wniosek o przełożenie, bo był taki wniosek Pana Radnego Fiłonowicza jest dalej aktualny?”

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Wniosku nie składałem, tylko zadałem pytanie do Pana Jarka”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „A, przepraszam. Uważałem, że to jest wniosek”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Też takiego wniosku nie złożyłem, natomiast dyskusja w tym temacie była jak najbardziej potrzebna”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Komisja Infrastruktury Technicznej obradowała w dniu 28 listopada i nie znała artykułu Pani xxxxxxxxxxxxx i nie chciałbym, aby Pani xxxxxxxxxxx była czemukolwiek winna przy budowie tej drogi dlatego odczytam pozytywną opinię komisji”.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową, przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

 

Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Trzeba dodać, że „Kurier Poranny” nie jest obiektywny”.

        Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę Nr LI/352/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową, (zał. nr 23).

 

 

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku przestawił zebranym projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg, (zał. nr 24).

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to nie jest pierwsza uchwała w tej sprawie. Rok temu i dwa lata temu podobne były uchwalane. Podjęcie tej uchwały ma na celu uporządkowanie spraw z zimowym utrzymaniem dróg. Droga do wsi Zalesiany to tak, jak wcześniej powiedziałem „ogonek” o długości około 1200 m. Tej mniej więcej długości, odchodzący od drogi wojewódzkiej i nie leżący w żadnym ciągu dróg powiatowych. Dwie drogi - jedna gminna, czyli odcinek od ulicy Łąkowej oraz druga ul. Mostowa to leżą w ciągu dróg powiatowych. W założeniu jest drogą gminną, natomiast odcinek o długości około 1 km leżący w ciągu ul. Mostowej do tej pory jest w zarządzie Gminy Turośń Kościelna z uwagi na potrzebę zapewnienia trwałości projektu związanego z realizacją przebudowy tej drogi w ramach „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej Nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką Nr 678”. Zamiany dotyczą odcinków dróg porównywalnych długością. Gmina Turośń takie uchwały już podjęła i bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg, przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 20 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LI/353/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg, (zał. nr 25).

 

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przestawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia, (zał. nr 26).

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowa uchwała umożliwi kontynuację dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność powiatu położonej w Supraślu przy ul. Dolnej 21 przez Centrum Medycyny Rodzinnej. Powyższa uchwała podejmowana jest na podstawie przepisów art. 12, punkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że po upływie zawartej umowy na czas oznaczony, na okres do 3 lat, strony mogą zawrzeć kolejne umowy jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, jak również jest to wypełnienie paragrafu 15 uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Powiat Białostocki nieruchomościami o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł. Ten przepis przyzwala na pierwszeństwo zawarcia kolejnej umowy na dalszy okres, jeżeli na 3 miesiące przed wypowiedzeniem umowy płynie pisemna oferta od dotychczasowego dzierżawcy z prośbą o kontynuację już zawartej umowy dzierżawy. W rozważanym przypadku taki wniosek wpłynął w okresie 4 miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Stąd też potrzeba podjęcia przedstawionej przeze mnie uchwały. Proszę o podjęcie tej uchwały”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia, przedstawił:

 1. Pan Jarosław Wądołowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej - opinia pozytywna.

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LI/354/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia, (zał. nr 27).

 

Ad 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie z zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, (zał. nr 28).

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podjęcie uchwały wynika z tego powodu, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z dniem 1 grudnia zmienia siedzibę z ul. Borsuczej, na ul. Słonimską. Jest to konieczne, aby po prostu zmienić ten adres, zmienić REGON i również wiele innych umów w tym zakresie. Dziękuję”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, przedstawił:

 1. Pan Marek Skrypko – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna.

 

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LI/355/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, (zał. nr 29).

 

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., (zał. nr 30).

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 26 października Rada Powiatu Białostockiego przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego i uchwała ta otrzymała pozytywną opinię Podlaskiego Kuratora Oświaty. W związku z tym Zarząd Powiatu Białostockiego przedłożył Państwu uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół  ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, czyli zmianę do uchwały, którą Rada Powiatu przyjęła 30 marca 2017 r. Dotyczy to tak jak na poprzedniej sesji mówiłam likwidacji Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przez Gminę Tykocin. To jest już ostatnia uchwała, która dostosowuje sieć szkół do obecnego stanu. Dziękuje bardzo”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie opinie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., przedstawił:

 1. Pan Henryk Suchocki- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – opinia pozytywna.

         Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” podjęła uchwałę Nr LI/356/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., (zał. nr 31).

 

Ad 14. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa: „Państwo dostaliście obszerną informację, (zał. nr 32). Chciałabym tylko dopowiedzieć, iż ona zawiera te zadania, które były realizowane, jak w naszym wydziale była jeszcze promocja. Wcześniej Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji promocję prowadził, więc została ona przedstawiona w tej informacji”.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa przedstawiła zebranym Radnym „Działalność Wydziału Środowiska i Rolnictwa” w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr 33 do protokołu. 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku do wiadomości.

 

Ad 15. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawiła zebranym Radnym „Informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości za okres od dnia 1.01.2017 roku do 30.09.2017 roku”, co stanowi zał. nr 34 do protokołu.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym Radnym powyższą informację w formie prezentacji multimedialnej, co stanowi zał. nr 35 do protokołu.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie o informację, której nie ma w tej części papierowej, którą mamy. Mówił tu Pan o programie przyszłościowym i jego wartości ponad 8 000 000 zł. Jaki jest wkład powiatu białostockiego do realizacji tego programu?”

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „15 %, bo to chodzi o te środki w ramach RPO?”

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Pewnie tak”.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „To jest 15 %”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Prosiłbym, aby Pan wszystkie kwoty w całości powtórzył”.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „W ramach tych środków występujemy, jako jeden z członków Związku Powiatu i to jest realizacja wspólnie z wszystkimi powiatami z terenu województwa podlaskiego. Kwota łącznego finansowania w ramach tego „Regionalnego Programu Operacyjnego” jest to 8 448 268 zł dla powiatu białostockiego z czego 15 % jest z środków własnych w ramach tego programu”.

 Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Powiem w uzupełnieniu, te 15 % już zostało zarezerwowane w budżecie Wojewody Podlaskiego. Powiat Białostocki z własnych środków do tego przedsięwzięcia nie dołoży ani złotówki. W ramach „Programu Polski Cyfrowej” są w trakcie realizacji prace dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujące Gminę Poświętne i na obszar miast bazy danych dotyczące sieci uzbrojenia terenu przy tym trzeba było złożyć deklarację, że powiat z własnych środków sfinansuje bazę danych obiektów topograficznych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie realizacji takiej bazy, tzn. zostały przeprowadzone przetargi i zamówiono prace dla 3 miast: Michałowo, Tykocin i Suraż. Związane to jest też z bieżącym odbiorem, bo tak jak kolega powiedział wyniki weryfikacji są negatywne z wyjątkiem miast: Michałowo, Tykocin i Suraż. Dla tych miast prace zostały już odebrane. Dlatego, też kontynuowane są prace związane z założeniem baz danych obiektów topograficznych. Prace takie w odniesieniu do następnych miast będą kontynuowane w 2018 roku. Dziękuję”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Dyrektor, przy przedstawianiu nam tych słupków, bardzo proszę o kompatybilne dane, ponieważ one wyglądają tak. Obojętnie proszę pokazać cokolwiek. To jest pierwszy kwartał, a ostatni jest 3 kwartały, przepraszam, albo pierwsze półrocze, a później są trzy kwartały. Więc tutaj podawanie tych cyfr nijak się ma z rzeczywistością. Dziękuję”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „To dlatego”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Nie pytam dla czego, tylko chodzi mi o to, żeby podawać to jednolicie. Jeżeli pierwszy kwartał, to pierwszy kwartał w całości. Dziękuje”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Również dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi”.

Pan Jan Gradkowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Chciałbym serdecznie podziękować za mądrość Pani Dyrektor i Pana Dyrektora”.

Pan Jarosław Kapica – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Nie spodziewałem się. Dziękuję pięknie”.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości: „Dziękujemy bardzo za docenienie”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku do wiadomości.

 

Ad 16. Interpelacje i zapytania Radnych.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych Radnych z interpelacją dotyczącą przebudowy mostu na rzece Narew, co stanowi zał. nr 36 do protokołu.

 

Pani Bożena Bieryło - Radna Powiatu Białostockiego: „Do Pana Dyrektora Jędrzejewskiego mam taką olbrzymią prośbę o poprawę progów zwalniających, które znajdują się na drodze powiatowej tj. wieś Turośń Kościelna, ul. Białostocka. To są progi przy szkole. Te, które są w tym momencie wybudowane są bodajże w tamtym roku, nie spełniają w ogóle swoich funkcji. Samochody pędzą, samochody ciężarowe, dzieci chodzą. Mam taką serdeczną prośbę o poprawę ich, jeżeli jest taka możliwość. Dziękuję”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Oczywiście przyjrzymy się tej sprawie”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 17. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż XLIX sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 26 października 2017 r. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Były uwagi Pana Romana Czepe, które zostały przyjęte. Protokół został poprawiony. W związku z tym – czy są jeszcze uwagi?”

 

 Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

 

Rada Powiatu Białostockiego, przy 19 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XLIX/2017 z dnia 26 października 2017 r.

 

Ad 18. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapoznał zebranych radnych z pismami, które wpłynęły do biura Rady:

a) Pismo Pana Aleksandra Krasowskiego, co stanowi zał. nr 37 do protokołu.
b) Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie uchwalenia uchwał w sprawie przeciwdziałaniu uciążliwościom zapachowym, co stanowi zał. nr 38 do protokołu.
c) Pismo Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego w sprawie naprawy sytuacji ekonomicznej Szpitala SP ZOZ w Łapach, co stanowi zał. nr 39 do protokołu.
d) Pismo d/w Rady Powiatu Białostockiego Pana Adama Roberta Wińskiego do Rady Miejskiej w Łapach w sprawie konieczności wprowadzenia modyfikacji kalkulacji ryczałtu w ramach sieci szpitali uwzględniając sytuację ekonomiczną SP ZOZ w Łapach, co stanowi zał. nr 40 do protokołu.
e) Pismo d/w Rady Powiatu Białostockiego Pana Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do Pani Dyrektor Szpitala SP ZOZ w Łapch w sprawie dotyczącym „wysokości ryczałtu przedstawionego przez POW NFZ”, co stanowi zał. nr 41 do protokołu.
f) Pismo z Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego, co stanowi zał. nr 42 do protokołu.
g) Pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie informacji o udzieleniu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tykocinie, co stanowi zał. nr 43 do protokołu.

 

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam pytanie do Pani Dyrektor Julity Skiepko - ilu pracowników ma Pani w chwili obecnej w Supraślu? W Punkcie Usług Turystycznych”.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziały Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w Punkcie Usług Turystycznych jest 1 pracownik dyżurujący, natomiast 2 pracowników na dzień dzisiejszy pracuje tutaj w starostwie”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Mam nadzieję, że ten pracownik nie zamarznie tam jeszcze”.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziały Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: „Nie, nie zamarza mamy z nim cały czas kontakt, także jest wszystko w porządku”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Dziękuję”.

Pani Julita Skiepko – Dyrektor Wydziały Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji: „Wykonuje teraz prace fizyczne ponieważ mamy meble z „BOSiR-u”, układa ulotki, montuje te meble, także fizycznie się rusza jest mu ciepło”. 

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, może ta sprawa powinna wyniknąć w tej części gdzie są zapytania Radnych, ale myślę, że w sprawach różnych też mogę ją poruszyć. Chodzi mi o wniosek, który był składany do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych”. Wniosek na drogę Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka, wydaje mi się, że na etapie przygotowania wniosku popełniono zasadniczy błąd, który skutkuje tym, że wniosek nie został poddany ocenie merytorycznej. Chodzi o to, że z treści dokumentu wynika, że gdyby to się nazywało „przebudowa drogi”, to wniosek przeszedłby etap kwalifikacji wstępnej, formalnej i byłby rozpatrywany merytorycznie. To strasznie jakieś nie zrozumiałe, że można było dopuścić do takiej sytuacji. Dziękuję”.   

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To pytanie jest do Pana Dyrektora, bo to Pan Dyrektor składał ten wniosek”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, temat był przybliżany na forum Komisji Infrastruktury Technicznej i wyjaśniałem, że jesteśmy w posiadaniu prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej o określonym tytule. Co byłoby, gdyby było - nie mogę w tym momencie odpowiedzieć. Nawet nie analizowałem takiej sytuacji, czy gdyby tam była użyta inna nazwa tegoż przedsięwzięcia, czy wniosek nie odpadłby na etapie oceny formalnej. To tyle, nie mogę więcej powiedzieć. Mamy prawomocną decyzję ZRiD. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Jeszcze tylko w kwestii kontynuacji. Czy można zmienić treść tej decyzji tak, by w przyszłości przez brak czterech liter, czy trzech zgłosek nie odpadał wniosek zasługujący z wszech miar na poparcie i dofinansowanie?”

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku: „Szanowni Państwo, nie jest to wyłącznie kompetencja Powiatowego Zarządu Dróg, ale również organu architektoniczno- budowlanego. Zgodnie z ustawą jest to starosta powiatu, a tak potocznym językiem mówiąc jest to odpowiedni wydział architektury. Jeżeli po wejściu w kontakt z wydziałem architektury okaże się, że można w tym przypadku zmienić przedsięwzięcia na „przebudowa”, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie. Dziękuję”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Dziękuję za wyczerpującą i merytoryczną odpowiedź”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Czy jakieś kroki w tym kierunku Zarząd będzie podejmował?”

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Proszę Państwa, jeśli te kroki będą niezbędne to podejmę. Natomiast doskonale Państwo wiecie, że problem istnieje inny. Jeżeli nie zmienią się zasady punktowania, to wiele wskazuje na to, że przez kolejne lata będziemy składać wnioski tylko po to, żeby składać wnioski. Przy tej punktacji jeśli za dochodowość zyskuje się od 0 do 8 punktów, to generalnie ta zasada niemalże w 100 % przekreśla możliwości uzyskania dofinansowania. I tu jest problem, a nie inny. Jeśli będzie taka potrzeba, to pewne kroki administracyjne zostaną podjęte przez służby”.

Pan Jarosław Wądołowski – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, sam Pan powiedział, że niemal pewne, ale to „niemal” pozostaje. Błąd polegający na tym, że przez zapis w nazwie projektu projekt nie został poddany ocenie merytorycznej jest zły, bo co byłoby gdybyśmy, to jednak wiedzieli gdyby on był poddawany ocenie merytorycznej. Dziękuję, sądzę, że temat już został wyczerpany”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Panie Starosto, po opuszczeniu siedziby PCPR przy ul. Borsuczej została zdjęta tablica, a to co pozostało to dobrze byłoby aby w jakaś sposób to miejsce zagospodarować. Tak, aby to estetycznie wyglądało, bo to wygląda w tej chwili niezbyt. Można byłoby chociażby jako propozycje już taką merytoryczną, żeby nie wyszło, że ja tylko narzekam. Tę tablicę która jest na dole zwiększyć, przesunąć na górę. Ona w pełni zakryje te wszystkie niedomagania”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego: „Naprawdę na takie szczegóły Państwo zwracacie uwagę, a na warunki ogólne pracy pracowników już nie”.

 Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Starosto, zwracamy uwagę na wszystko. Niepotrzebnie wprowadza Pani taką atmosferę „na dowidzenia”.

 Pan Wojciech Fiłonowicz – Radny Powiatu Białostockiego: „Panie Przewodniczący, proponuję zamknąć dyskusję w tym punkcie”.

Pan Andrzej Babul – Radny Powiatu Białostockiego: Brak internetowych tablic informacyjnych, też wypadałoby uzupełnić na temat Radnych”.

Pan Ryszard Łapiński – Radny Powiatu Białostockiego: „Ale mamy problemy”.

Pan Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „To nie są problemy, to są estetyczne sprawy. Myślę, że również poważne”.

Innych spraw różnych nie zgłoszono. 

 

Ad 10. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady LI Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 30 listopada 2017 roku, o godz. 1400.

 

 

    Protokołowała:                                                                                                                                                        Podpisał:

      Joanna Sanik                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

                                                                                                                                                                            Pan Zenon Żukowski

 

 

 

xxxx - dane osobowe zanonimizowane na podtawie Ustawy o ochronie danych osobowych.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-01-2018 12:48

Data modyfikacji informacji: 29-01-2018 12:48