Petycja z dnia 31.03.2023 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 r. zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie

 

Organ rozpatrujący petycję

Zarząd i Rada Powiatu Białostockiego

Rok złożenia petycji

2023

Nr petycji

RP.1510.8.2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan petycji

W załączeniu

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 r. zadania: budowa drogi powiatowej do wsi Łaźnie

Data złożenia petycji:

26.04.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Sposób rozpatrzenia petycji:

Uchwała nr LXXVIII/562/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1333/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2023 roku.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 31-05-2023 14:49

Data modyfikacji informacji: 28-07-2023 10:10