Petycja z dnia 25.03.2023r.

Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

 

Organ rozpatrujący petycję

Starosta Powiatu Białostockiego

Rok złożenia petycji

2023

Numer petycji

D410 2022 03 25

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan petycji

w załączeniu

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

Data złożenia petycji:

25.03.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji

Odpowiedź w załączeniu.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2023 09:23

Data modyfikacji informacji: 05-05-2023 11:20