Petycja z dnia 05.09.2023r.

Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej

Organ rozpatrujący petycję

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Rok złożenia petycji

2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Skan petycji

W załączeniu

Przedmiot petycji

Petycja o utworzeniu Gminnej Straży Energetycznej

Data złożenia petycji:

05.09.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Sposób rozpatrzenia petycji:

Odpowiedź na petycję w załączeniu.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-09-2023

Data udostępnienia w BIP: 29-09-2023 11:35

Data modyfikacji informacji: 03-10-2023 09:30