Petycja z dnia 16.01.2023 r.

Organ rozpatrujący petycję:

Zarząd Powiatu Białostockiego

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Skan petycji:

w załączeniu

 

Przedmiot petycji:

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1547B na odcinku Tołcze - Trypucie, gm. Turośń Kościelna

 

Data złożenia petycji:

20.01.2023 r.

 

Przewidywany termin załatwienia petycji:

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

UZP 1207/2023

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Podmioty wnoszące petycję

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-01-2023

Data udostępnienia w BIP: 17-02-2023 14:43

Data modyfikacji informacji: 20-02-2023 13:15