Petycja z dnia 03.07.2023r.

Petycja w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B na odcinku od nieruchomości Zastawie I nr 23 do skrzyżowania z ulicą Stefana Mikołaja Paca (po stronie numerów parzystych).

Organ rozpatrujący petycję

Zarząd Powiatu Białostockiego

Rada Powiatu Białostockiego

Rok złożenia petycji

2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Skan petycji

W załączeniu

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B na odcinku od nieruchomości Zastawie I nr 23 do skrzyżowania z ulicą Stefana Mikołaja Paca (po stronie numerów parzystych).

Data złożenia petycji:

04.08.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Sposób rozpatrzenia petycji:

Uchwała Nr 1427/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 października 2023r.

UCHWAŁA NR LXXXI/589/2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 19 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B w Choroszczy

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-08-2023

Data udostępnienia w BIP: 17-08-2023 11:41

Data modyfikacji informacji: 25-10-2023 09:08