Petycja z dnia 28.09.2023r.

Petycja w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki i droga do rzeki Narew.

Organ rozpatrujący petycję

Zarząd Powiatu Białostockiego

Rok złożenia petycji

2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Skan petycji

W załączeniu

Przedmiot petycji

Petycja o wybudowanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki i droga do rzeki Narew.

Data złożenia petycji:

28.09.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Sposób rozpatrzenia petycji:

Uchwała nr 1450/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej i ciągu pieszego.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 10-10-2023 14:24

Data modyfikacji informacji: 14-11-2023 08:58