Petycja z dnia 22.11.2023r.

Petycja w sprawie zagwarantowania w budżecie na 2024 rok środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży, kampanię podnoszącą kwestie proekologiczne oraz organizację na terenie wydarzeń mających na celu promowanie aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży, o których pozyskiwanie będą mogły ubiegać się placówki szkolne wraz ze Szkolnymi Grupami Wolontariackimi.

Organ rozpatrujący petycję:

Rada Powiatu Białostockiego

Rok złożenia petycji:

2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

Skan petycji:

w załączeniu

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie:
1. Wpisania do zadań priorytetowych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku kwestii ochrony środowiska, w szczególności uwzględniając edukację proekologiczną dzieci i młodzieży oraz rozwój wolontariatu młodzieżowego nastawionego na działania ekologiczne.

2. Zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na działania edukacji proekologicznej, o których starania ubiegać będą mogły się Placówki szkolne i szkolno-przedszkolne.

Data złożenia petycji:

24.11.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji.

Sposób rozpatrzenia petycji:

UCHWAŁA NR LXXXV/624/2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 02-01-2024 09:07

Data modyfikacji informacji: 05-01-2024 09:33