Petycja z dnia 14.02.2023 r.

Organ rozpatrujący petycję:

Rada Powiatu Białostockiego

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust 3 ustawy o petycjach

 

Skan petycji:

w załączeniu

 

Przedmiot petycji:

petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

 

Data złożenia petycji:

14.02.2023 r.

 

Przewidywany termin załatwienia petycji:

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

 UCHWAŁA NR LXXV/536/2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: podmiot wnoszący petycję

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-02-2023

Data udostępnienia w BIP: 20-02-2023 13:04

Data modyfikacji informacji: 27-03-2023 14:30