Petycja z dnia 23.02.2023r. Tołcze - Trypucie

Organ rozpatrujący petycję:

Zarząd Powiatu Białostockiego

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

mieszkańcy wsi Tołcze – Trypucie- Kolonia Baciuty, reprezentowani przez: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Skan petycji:

w załączeniu

 

Przedmiot petycji:

Podjęcie działań mających na celu budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Tołcze – Trypucie, gm. Turośń Kościelna

 

Data złożenia petycji:

01.03.2023 r.

 

Przewidywany termin załatwienia petycji:

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji:

Uchwała Nr 1290/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 maja 2023 roku

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2023 11:22

Data modyfikacji informacji: 19-05-2023 09:22