Petycja z dnia 27.09.2023r.

Petycja w sprawie budowy drogi nr 1489B w miejscowości Żuki gmina Zabłudów

 

Organ rozpatrujący petycję:

Zarząd Powiatu Białostockiego

Rok złożenia petycji:

2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Skan petycji:

w załączeniu

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie budowy drogi nr 1489B w miejscowości Żuki, gmina Zabłudów.

Data złożenia petycji:

28.09.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

zgodnie z art. 10 ust .1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji

Sposób rozpatrzenia petycji:

Uchwała nr 1449/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy drogi powiatowej nr 1489B w miejscowości Żuki.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 10-10-2023 14:39

Data modyfikacji informacji: 14-11-2023 08:55