Petycja z dnia 11.02.2023r. - Rumejki

Organ rozpatrujący petycję:

Zarząd Powiatu Białostockiego

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

mieszkańcy wsi Rumejki, użytkownicy drogi powiatowej nr 1494B, reprezentowani przez: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

Skan petycji:

w załączeniu

 

Przedmiot petycji:

Poparcie planu inwestycyjnego jakim jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska.

 

Data złożenia petycji:

01.03.2023 r.

 

Przewidywany termin załatwienia petycji:

zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach - nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji:

Uchwała nr 1297/2023 Zarządu Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2023 11:36

Data modyfikacji informacji: 29-05-2023 13:04