Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok

                                                                                             

                    

UCHWAŁA NR XVII/120 /2015

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego

na 2016 rok

 

 

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
24 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1084) - Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                  Podpisała:

                                                                                                                              Pani Anna Grycuk

                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Anna Grycuk - Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 14-04-2017 08:41

Data modyfikacji informacji: 26-04-2017 14:49