Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI /217/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok

 

                Na podstawie §16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 roku, poz.2720), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 §1

 

Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-01-2013

Data udostępnienia w BIP: 27-04-2017 10:12

Data modyfikacji informacji: 27-04-2017 10:12