Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2013

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok

  

                Na podstawie §16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 roku, poz.1084), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał: Sławomir Gołaszewski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Sławomir Gołaszewski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 27-04-2017 10:02

Data modyfikacji informacji: 27-04-2017 10:02