Uchwała Nr XXXII/267/2005

                                                                                                                                                                    

UCHWAŁA Nr XXXII /267/ 2005

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 22 września 2005 roku

 

 

 

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego

 

 

 

                Na podstawie § 17 Statutu Powiatu Białostockiego, stanowiącego załącznik  do  Uchwały  Nr  XXXV / 199 / 2001   Rady  Powiatu  Białostockiego  z  dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 67, poz. 1969), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Rozdział V Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/222/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady -  Andrzej Adam Kałużyński

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Borodziuk

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-09-2005

Data udostępnienia w BIP: 13-10-2005 13:26

Data modyfikacji informacji: 13-10-2005 13:23