Uchwały podjęte na sesji Nr XXXII

 

Sesja  Nr  XXXII  z  dnia  22  września 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/267/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXII/268/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr XXXII/269/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr XXXII/270/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXXII/271/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXXII/272/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej w Supraślu.

Uchwała Nr XXXII/273/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie opinii do zmiany projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXII/274/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Uchwała Nr XXXII/275/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zapewnienie płynności Projektu Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej – wniosek Nr SIMIK Z/2.20/III/3.5.1./177/65 realizowanych w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.5 lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 lokalna infrastruktura edukacyjna i Sportowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Uchwała Nr XXXII/276/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 13-10-2005 13:26

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 12:30