Współpraca międzynarodowa

Porozumienia  zawarte  w  sprawie  współpracy  międzynarodowej:

Uchwała Nr LII/370/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji.

Uchwałą nr XXIX/204/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Łuckim na Ukrainie

Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś

Uchwała Nr XLI/377/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją „Kiwierciwskij Biznes – Inkubator Wolyńskogo Instytutu Ekonomiki Ta Menedżmentu (M. Kiwierci, Wolyńska Obłast)” na Ukrainie.

Uchwała Nr XLII/391/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie uchylenia uchwały upoważniającej do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E 67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
Uchwała Nr XLII/394/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013.
Uchwała Nr XV/122/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Provincia di Reggio Calabria – Włochy.
Uchwała Nr XV/123/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Alituskim – Litwa.
Uchwała Nr XV/124/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Grodzieńskim – Białoruś.
Uchwała Nr XV/125/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Samorządem Druskienniki – Litwa.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2017

Data udostępnienia w BIP: 25-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 13-03-2018 12:00