Uchwała NR LXXX/582/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Święciańskim na Litwie

Uchwała NR LXXX/582/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2023 roku


w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Święciańskim na Litwie


Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1996r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Święciańskim na Litwie.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał – Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 


 

Załącznik do Uchwały NR LXXX/582/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 września 2023 r.

Uzasadnienie

Powiat Białostocki planuje podjęcie współpracy z Rejonem Święciańskim w dziedzinach: ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, kultura, turystyka i promocja, środowisko, jak również w sferze informacyjnej i społecznej, w zakresie wspólnej realizacji projektów, w tym m. in. w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027.

Celem stosunków jest umocnienie i poszerzenie relacji pomiędzy organami władzy, urzędami, organizacjami oraz mieszkańcami obu regionów na podstawie wzajemnych interesów w wymienionym wyżej zakresie.

W przypadku pozyskania środków w ramach Programu Interreg Litwa - Polska 2021-2027 pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Święciańskim podpisane zostanie stosowne Porozumienie o współpracy partnerskiej.

Podpisał – Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-09-2023

Data udostępnienia w BIP: 09-11-2023 10:39

Data modyfikacji informacji: 09-11-2023 10:39