URP Nr XLI/377/10

 
 
Uchwała Nr XLI/377/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 14 stycznia 2010 roku
 
w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją „Kiwierciwskij Biznes – Inkubator Wolyńskogo Instytutu Ekonomiki Ta Menedżmentu (M. Kiwierci, Wolyńska Obłast)” na Ukrainie
 
 
                Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
                Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją „Kiwierciwskij Biznes – Inkubator Wolyńskogo Instytutu Ekonomiki Ta Menedżmentu (M. Kiwierci, Wolyńska Obłast)” na Ukrainie.
 
§2
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
 
§3
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-01-2010

Data udostępnienia w BIP: 20-01-2010 12:46

Data modyfikacji informacji: 20-01-2010 12:46