Uchwały podjęte na Sesji Nr XLI

Sesja Nr XLI z dnia 14 stycznia 2010 roku
Uchwała Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLI/377/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją „Kiwierciwskij Biznes – Inkubator Wolyńskogo Instytutu Ekonomiki Ta Menedżmentu (M. Kiwierci, Wolyńska Obłast)” na Ukrainie.
Uchwała Nr XLI/378/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Uchwała Nr XLI/379/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr XLI/380/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2009.
Uchwała Nr XLI/381/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2010 rok.
Uchwała Nr XLI/382/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/383/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/384/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/385/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego .
Uchwała Nr XLI/386/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/387/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-01-2010

Data udostępnienia w BIP: 20-01-2010 12:08

Data modyfikacji informacji: 05-02-2010 10:35