Uchwała Nr LII/370/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji.

Uchwała Nr LII/370/2017

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w  Rosji.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) uchwala się, co następuje:

 §1

         Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim, a Miejskim Okręgiem Gusiew w  Rosji.

 §2

 

       Wszelkie projekty umów dotyczących współpracy, o której mowa w §1 skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych wymagają opinii odpowiedniej Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 §4

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 


 

UZASADNIENIE

 

 

Powiat Białostocki planuje podjęcie współpracy z Miejskim Okręgiem Gusiew w  Rosji w następujących dziedzinach: oświata, sport, kultura, turystyka, promocja, inwestycje drogowe, jak również w sferze socjalnej, ekonomicznej i społecznej, w zakresie wspólnego udziału w projektach, w tym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020.

Celem stosunków partnerskich jest rozwój i umocnienie relacji pomiędzy organami władzy, urzędami, przedsiębiorstwami, organizacjami oraz mieszkańcami Miejskiego Okręgu Gusiew i Powiatu Białostockiego na podstawie wzajemnych interesów w wyżej wymienionym zakresie.

Podpisanie Porozumienia o stosunkach partnerskich konieczne jest przed przystąpieniem do opracowywania wspólnych projektów, zgodnie z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja i innych programów.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2017 12:43

Data modyfikacji informacji: 28-12-2017 12:43