UCHWAŁA NR LII/373/2017 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

                   UCHWAŁA NR LII/373/2017               

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą nr XXI/216/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1084) -  Rada Powiatu  Białostockiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2017 12:58

Data modyfikacji informacji: 28-12-2017 12:58