URP NR XX/149/2016

Uchwała Nr XX/149/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś

 

Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Pan Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Załącznik

do uchwały Nr XX/ 149/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

Powiat Białostocki planuje podjęcie współpracy z Grodnieńskim Rejonem w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura, turystyka, promocja, inwestycje drogowe, jak również w sferze socjalnej, informacyjnej i społecznej, w zakresie wspólnego udziału w projektach, w tym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Celem stosunków partnerskich jest umocnienie i poszerzenie relacji pomiędzy organami władzy, przedsiębiorstwami, urzędami, organizacjami oraz mieszkańcami Grodnieńskiego Rejonu i Powiatu Białostockiego na podstawie wzajemnych interesów w wyżej wymienionym zakresie.

Podpisanie Porozumienia o stosunkach partnerskich konieczne jest przed przystąpieniem do opracowywania wspólnych projektów, zgodnie z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina i innych programów.

Podpisał:

Pan Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pan Zenon Żukowski Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2016 12:56

Data modyfikacji informacji: 06-04-2016 12:56