URP Nr XLII/394/10

 
UCHWAŁA  Nr XLII/394/10
RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia  25 lutego 2010 roku
 
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013
 
Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)Rada Powiatu Białostockiegouchwala, co następuje:
 
§ 1
                W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu pod nazwą roboczą „Stworzenie partnerskich Centrów Kształcenia Instruktorów Turystyki Konnej w Polsce i na Ukrainie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013, upoważnia się Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań z terminem płatności w latach 2010, 2011 i 2012 z tytułu jego realizacji.
 
§ 2
1.     Wartość projektu, o którym mowa w § 1 szacowana jest łącznie na kwotę do 462 000,00 zł., w tym wkład własny powiatu stanowiący 10% wydatków ogółem wynosi do 46 200,00 zł.
2.     Zobowiązania, o których mowa w § 1, wynoszą:
-         18 170,00 zł na 2010 rok (w tym wkład własny 1 817,00 zł),
-         365 576,00 zł na 2011 rok (w tym wkład własny 36 557,60 zł),
-         78 254,00 zł na 2012 rok (w tym wkład własny 7 825,40 zł).
 
§ 3
                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§ 4
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:45

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:45