URP Nr XLII/391/10

 
 
Uchwała Nr XLII/391/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 lutego 2010 roku
 
w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E 67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa
 
Na podstawie art. 12 pkt. 9 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Uchyla się uchwałę Nr XX/195/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnieniado nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E 67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:31

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:31