URP NR XXIX/204/2016

 UCHWAŁA NR XXIX/204/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Łuckim na Ukrainie

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814) uchwala się, co następuje:

 

 

§1

         Rada Powiatu Białostockiego wyraża zgodę na podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Łuckim na Ukrainie.

 

§2

         Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

§3

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/204/2016

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

 

Powiat Białostocki planuje podjęcie współpracy z Rejonem Łuckim w następujących dziedzinach: rozwoju przedsiębiorczości, oświaty, infrastruktury, kultury, sportu, twórczości muzycznej i artystycznej, promocji, w zakresie wspólnego udziału w projektach, w tym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Celem stosunków partnerskich jest umocnienie i poszerzenie relacji pomiędzy organami władzy, przedsiębiorstwami, urzędami, organizacjami oraz mieszkańcami Rejonu Łuckiego i Powiatu Białostockiego na podstawie wzajemnych interesów w wyżej wymienionym zakresie.

Podpisanie Porozumienia o stosunkach partnerskich konieczne jest przed przystąpieniem do opracowywania wspólnych projektów, zgodnie z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina i innych programów.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-08-2016

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2016 12:54

Data modyfikacji informacji: 02-09-2016 12:54