30.11.2023

OGŁOSZENIE


    Informuję, iż 30 listopada 2023 roku o godz. 10.30 odbędzie się LXXXIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie obrad LXXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2023 rok.
4.Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2024rok.
5.Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2024 – 2034.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Powiatu Białostockiego za lata 2023 i 2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań dotyczących dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku położonym przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku posadowionym w Białymstoku ul. Borsucza 2.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości położonych w obrębach Łapy-Dębowina oraz Łapy-Łynki, gmina Łapy.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi Nr 1552B – ul. Sienkiewicza, ul. Branickiego i ul. Dominikańska i Nr 2287B – ul. Mickiewicza w Choroszczy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1539B w miejscowości Baciuty.
16.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2111B ul. Mazowieckiej w m. Księżyno.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Białostockiego dotyczącej prowadzenia Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
20.Interpelacje i zapytania Radnych.
21.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
22.Przyjęcie protokołu z obrad LXXXI i LXXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad LXXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok 23.11.2023r 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 23-11-2023 11:38

Data modyfikacji informacji: 23-11-2023 11:38