16.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 16 lutego 2023 roku o godz.  1300  odbędzie się LXXIII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.  

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Białostockiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej nr 1393B.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Informacja w sprawie waloryzacji inwestycji drogowych.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad LXXI oraz LXXII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad LXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

                                                          Podpisał:                     

                                                      Zenon Żukowski

                                                   Przewodniczący Rady

 

 

Białystok, 9.02.2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-02-2023

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2023 11:52

Data modyfikacji informacji: 09-02-2023 12:18