28.09.2023r

OGŁOSZENIE


Informuję, iż 28 września 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się LXXX sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad LXXX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1397 B droga 65 – Chraboły – Kopisk – droga 19 i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku położonym przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 – 2034.
7.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Rejonem Święciańskim na Litwie
8.Podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Miastem Użhorod na Ukrainie
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nadmiernej populacji łosi i wilków na terenie Powiatu Białostockiego
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Białostockiego
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego informacji o stratach, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Białostockiego
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bezprawnego skazania Andrzeja Poczobuta
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego informacji zamieszczanych w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Powiatu Białostockiego
14.Interpelacje i zapytania Radnych.
15.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
16.Przyjęcie protokołu z obrad LXXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
17.Sprawy różne.
18.Zamknięcie obrad LXXX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 14 września 2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-09-2023

Data udostępnienia w BIP: 14-09-2023 14:23

Data modyfikacji informacji: 18-09-2023 12:51