23.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Informuję, iż 23 marca 2023 roku o godz.  1300  odbędzie się LXXV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym.  

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2022 r. oraz informacji o sytuacji na rynku pracy w 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023 – 2034.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy laserowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy laserowej w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1448B Michałowo – Kobylanka – Kuchmy – Podozierany – Wiejki – Bielewicze w zakresie działek o numerze geodezyjnym 693/2, 693/4, 693/5, 693/6 693/7, 693/8 obręb Wiejki, gm. Gródek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1496B droga 1484B - Kudrycze, w zakresie działki o numerze geodezyjnym 46/4, obręb Kudrycze, gmina Zabłudów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej Jurowce – Letniki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII oraz LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad LXXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Podpisał: 

Zenon Żukowski

                    Przewodniczący Rady                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 16.03.2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2023

Data udostępnienia w BIP: 16-03-2023 13:17

Data modyfikacji informacji: 16-03-2023 15:46