19.10.2023r

OGŁOSZENIE

      Informuję, iż 19 października 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się LXXXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LXXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek.
4.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
5.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
6.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
7.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
8.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
9.Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
10.Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
11.Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2023-2034.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B w Choroszczy.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
17.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
18.Interpelacje i zapytania Radnych.
19.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
20.Przyjęcie protokołu z obrad LXXX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
21.Sprawy różne.
22.Zamknięcie obrad LXXXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 12 październik 2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski- Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 12-10-2023 15:06

Data modyfikacji informacji: 12-10-2023 15:06