18.05.2023 r.

OGŁOSZENIE


Informuję, iż 18 maja 2023 roku o godz.13:00, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się LXXVII sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad LXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2022 roku.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu w 2022 roku.

5.Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2022.

6.Informacja o sytuacji sanitarno - epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.

7.Informacja z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Białostockiego w roku 2022.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2023.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kudrycze, gm. Zabłudów, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

11.Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

12.Interpelacje i zapytania Radnych.

13.Przyjęcie protokołu z obrad LXXVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad LXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Białystok, 8 maja 2023 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 09-05-2023 09:17

Data modyfikacji informacji: 09-05-2023 09:17