Instrukcja korzystania z Biuletynu

Wskazówki,  jak poruszać  się  po  naszym  serwisie

 

Miejscem pierwszej selekcji danych jest menu z lewej strony. Tu umiejscowione sa glówne kategorie. Klikając na którys z  odnosników zostaną  Państwo automatycznie wprowadzeni  na wybraną podstronę.

 

W  dolnej  części  menu z lewej strony znajduje się grupa kategorii  pod nazwą POMOC. Znajuje się  tam  przycisk  "mapa serwisu". Po  kliknięciu na ten odnośnik na  stronie  wyświetli się symbol  strony głównej. Umieszczony  przy nazwie  strony  kwadracik  ze  znakiem "+ " oznacza, że  dana  strona  posiada podstrony, które  można  otwierać  kliknięciem w ten kwadracik. W  ten  sposób  można  rozwinąć  całe  menu  serwisu i wchodzic  na  dowolnie  wybrane  podstrony. W treści  informacji znajdziecie Państwo odsyłacze ( linki ) do innych podstron naszego serwisu.

Przyjęte  nazewnictwo  poszczególnych stron  informuje  o  ich  zawartości.

Poszukując  jakiejś  informacji  można  skorzystać  z  wyszukiwarki, umieszczonej w prawym górnym rogu strony. Wyszukiwanie informacji polega na wpisaniu w okienko wyszukiwarki wybranego słowa. Szczegółowy opis  sposobu  korzystania  z  wyszykiwarki  otwiera  się  po  kliknięciu  na katerorię  "Szukaj"  w  dolnej części  lewego  menu  lub  na  znak zapytania umieszczony  z prawej strony okienka  wyszukiwarki. 

 

 

 

Co to jest dokument urzędowy?

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oswiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub zlozona do akt sprawy.

 

 

Sposób udostepniania informacji w BIP

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej sa obowiązane do:

  • oznaczenia informacji danymi okreslającymi podmiot udostępniajacy informacje,

  • podania w informacji danych określających tożsamość  osoby, która wytworzyła  informację lub odpowiada za treść  informacji,

  • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadzila informacje do Biuletynu Informacji Publicznej,

  • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,

  • zabezpieczenia mozliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje:

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data modyfikacji informacji: 25-03-2005 12:43