Biuro rzeczy znalezionych

OGŁOSZENIE
z dnia 03 lutego 2023 r.


W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku znajdują się do odbioru niżej wymienione rzeczy znalezione na terenie gminy Czarna Białostocka:


1. stół krawiecki z maszyna do szycia – 8 szt.
2. regał metalowy – 1 szt.
3. nóż krawiecki – 1 szt.
4. krajarka krawiecka – 1 szt.
5. biurko – 1 szt.
6. komputer – 1 szt.
7. drukarka – 2 szt.
8. stół prasowalniczy – 1 szt.
9. stół prasowalniczy z żelazkiem – 3 szt.
10. drabina aluminiowa – 1 szt.
11. żelazko parowe – 4 szt.
12. stół – 1 szt.
13. wytwornica pary – 2 szt.Właściciele rzeczy znalezionych mogą je odebrać po dopełnieniu formalności w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, III piętro, pok. 301, tel. 85 740 39 81.


p.o. dyrektora
Wydziału Spraw Społecznych
i Zarządzania Kryzysowego
Agnieszka Polińska-Żukowska

OGŁOSZENIE

z dnia 10 października 2022 r.

          W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku znajduje się do odbioru telefon komórkowy marki iPhone znaleziony na terenie gminy Gródek.

Właściciel może odebrać telefon po dopełnieniu formalności w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, III piętro, pok. 301,
tel. 85 740 39 81.

 

p.o. dyrektora

Wydziału Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Polińska-Żukowska

OGŁOSZENIE

z dnia 29 września 2022 r.

          W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku znajdują się do odbioru telefon komórkowy marki Xiaomi oraz portfel zawierający banknoty znalezione na terenie gminy Supraśl.

Właściciele rzeczy znalezionych mogą je odebrać po dopełnieniu formalności  w godzinach pracy Urzędu w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego, III piętro, pok. 301, tel. 85 740 39 81.

 

 

p.o. dyrektora

Wydziału Spraw Społecznych

I Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Polińska-Żukowska

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908 t.j.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.), w związku z §25 ust. 9 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 165/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2019 r., zmienionego Uchwałą nr 222/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2019 r., zmienionego Uchwałą nr 244/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 października 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się regulamin prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 14/2017 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca
2017 r, w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2016 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia
6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Półtorak

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Agnieszka Polińska - Żukowska

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-03-2013

Data udostępnienia w BIP: 16-04-2008 00:00

Data modyfikacji informacji: 15-05-2023 11:36