Podstawy prawne działania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku


Ewelina Kubiciel - Żukowska, Mateusz Nikitiuk
tel. 85 740 39 95  

II piętro, pokój 212


Interesanci przyjmowani są w następujących godzinach :
  • Poniedziałek - wtorek - środa - piątek: 7:30 - 12:30
  • Czwartek: brak dyżuru
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, do zadań powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie wymienionym w pkt 18 tegoż artykułu, tj. ochrony praw konsumenta. Szczegółowe zadania i obowiązki w tej dziedzinie określa ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331) art.: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 oraz art.: 114
 
Do zadań Rzecznika w szczególności należy:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie , za ich zgodą , do już toczących się postępowań w prawach o ochronę interesów konsumentów
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej i organizacjami konsumentów
Przez konsumenta rozumie się osobę, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą i zawodową.
Rzecznik działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu białostockiego.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Ewelina Kubiciel

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Ewelina Kubiciel - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 15-04-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 01-07-2021 12:13